Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Slechtere 5-jaarsuitkomsten in STEMI patiënten met late pPCI

Five-year outcomes following timely primary percutaneous intervention, late primary percutaneous intervention, or a pharmaco-invasive strategy in ST-segment elevation myocardial infarction: the FAST-MI programme

Literatuur - Danchin N, Popovic B, Puymirat E et al., - Eur Heart J. 2020;41(7):858-866. doi: 10.1093/eurheartj/ehz665.

Introductie en methoden

De ESC richtlijn voor het behandelen van een acuut myocardinfarct (AMI) in patienten met ST-segment elevatie myocardinfarct (STEMI) adviseert primaire percutane coronaire interventie (pPCI) als standaardstrategie voor het behandelen van STEMI in de acute fase. Als de tijd van diagnostisch ECG tot behandeling langer is dan 120 min wordt een farmaceutische-invasieve strategie geadviseerd (intraveneuze fibrinolyse gevolgd door secundaire coronaire angiografie met of zonder PCI) [1]. Er is echter geen bewijs dat deze richtlijn ondersteunt en pPCI wordt vaak uitgevoerd buiten de aanbevolen tijdsspanne.

Deze studie gebruikte data van het Franse register van acute ST-elevatie en non-ST-elevatie myocardinfarct (FAST-MI, 2005 en 2010 cohorten) [2,3] en onderzocht de 5-jaarsuitkomsten van 2942 STEMI patiënten die zich presenteerden binnen 12h na begin van de symptomen. Propensity score-matching werd toegepast, resulterend in 3 groepen met patienten die behandeld werden met tijdige pPCI (44%, n=1288), late pPCI (>120 min vanaf diagnostisch ECG, 28%, n=830), of een farmaceutische-invasieve strategie (28%, n=824 met fibrinolytische therapie, van hen onderging 98% coronaire angiografie, en 86% onderging daadwerkelijk PCI). De 5-jaarsoverleving en een gecombineerd eindpunt van sterfte, acuut myocardinfarct (AMI) of beroerte na 5 jaar werden onderzocht.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Patiënten met STEMI die een farmaceutische-invasieve strategie in de acute fase ontvingen hadden een betere 5-jaarsoverleving vergeleken met diegenen die late pPCI ontvingen buiten de aanbevolen tijdsspanne. Er was geen verschil in de 5-jaarsoverleving en het gecombineerde eindpunt van sterfte, AMI of beroerte tussen tijdige pPCI en de farmaceutische-invasieve strategie. Deze resultaten ondersteunen de huidige richtlijn die adviseert dat pPCI zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd na aanvang van de symptomen en binnen 120 min na het diagnostische ECG. Als dit niet gehaald kan worden, wordt een farmaceutische-invasieve strategie aanbevolen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: