Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoog niveau van ApoCIII-Lp(a) complexen in combinatie met hoog Lp(a) of OxPL voorspelt snelle progressie van aortastenose

ApoCIII-Lp(a) complexes in conjunction with Lp(a)-OxPL predict rapid progression of aortic stenosis

Literatuur - Capoulade R, Torzewski M, Mayr M et al - Heart 2020, doi:10.1136/heartjnl-2019-315840

Introductie en methoden

Risicofactoren voor aortastenose (AS) omvatten leeftijd, hypertensie, metabool syndroom en verhoogde LDL-c waarden [1]. Matige toenames in LDL-c hebben echter geen verschil in snelheid van progressie van AS of behoefte aan aortaklepvervanging (AVR) aangetoond in patiënten met AS [2].

Verhoogde lipoproteïne (a) waarden in individuen met SNPs in het LPA gen zijn geassocieerd met aortaklepcalcificatie en AS [3-5]. Ook zijn geoxideerde fosfolipiden (OxPL), die gelinkt zijn met apoB-100 en Lp(a), geassocieerd met AS, als mogelijke mediatoren [6-8]. Autotaxine (ATX) massa en activiteit genereren pro-calcificerende lysofosfatidezuur van afbraakproducten van OxPL. Er is gesuggereerd dat ATX geassocieerd is met AS [7,9,10]. Hoge niveaus van ApoC-III zijn geassocieerd met hoge niveaus van triglyceriden, en hoge triglyceride niveaus worden gezien in individuen met metabool syndroom. Misschien kunnen bepalingen zoals Lp(a), OxPL, ATX en ApoC-III de progressie van AS voorspellen, aangezien andere bepalingen suboptimaal zijn.

Assays om complexen van ApoC-III op Lp(a) [ApoCIII-Lp(a)][11] te meten werden toegepast in samples van patiënten in de AS Progression Observation: Measuring Effects of Rosuvastin (ASTRONOMER) trial om de rol van ApoCIII-Lp(a) in de progressie van AS en behoefte voor AVR te onderzoeken. Bovendien werden ATX massa op Lp(a)[ATX-Lp(a)] en apoB [ATX-apoB] gemeten door high-throughput ELISAs.

Uitkomsten in deze studie werden bepaald in 218 patiënten van de ASTRONOMER trial. Primaire uitkomst van deze studie was snelheid van progressie van AS gemeten door echocardiografie als jaarlijkse verandering in peak aortic jet velocity (Vpeak). Secundaire uitkomst was klinische events, een samenstelling van AVR of cardiale sterfte. Ook werd aanwezigheid van ApoC-III gemeten in chirurgisch verwijderde aortakleppen (van 68 patiënten). Mediane follow-up van deze echocardiografische studie was 3.5 jaar (2.9-4.5).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie die gebruik maakte van samples van patienten in de ASTRONOMER trial toonde aan dat ApoCIII aanwezig is op Lp(a) en in aortakleppen. Hoogste waarden van ApoCIII-Lp(a) complexen en hoogste waarden van Lp(a) of OxPL zijn voorspellers van patienten met snelle progressie van AS. Hoogste waarden ApoCIII-Lp(a) complexen en hoogste waarden van Lp(a) zijn ook een voorspeller van patiënten met hoogste risico op AS-gerelateerde klinische events. Deze markers kunnen worden gebruikt om patienten te identificeren met snelste progressie van AS en risico in patiënten met AS te stratificeren.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Heart

Deel deze pagina met collega's en vrienden: