Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Consumptie van suiker-gezoete dranken geassocieerd met nadelige veranderingen in HDL-c en triglyceriden

Beverage Consumption and Longitudinal Changes in Lipoprotein Concentrations and Incident Dyslipidemia in US Adults: The Framingham Heart Study Clinical importance of urinary sodium excretion in acute heart failure

Literatuur - Haslam DE, Peloso GM, Herman MA et al., - J Am Heart Assoc. 2020;9(5):e014083. doi: 10.1161/JAHA.119.014083.

Introduction and methods

Suiker-gezoete drankjes (SSBs), zoals frisdranken, dranken met fruitsmaak, sportdranken, en voorverpakte, gezoete koffie en ijsthee zijn een grote bron van suiker in het dieet van volwassenen en dragen bij aan een te grote calorie-inname [1]. Resultaten van observationele studies suggereren een associatie tussen consumptie van toegevoegde suikers en CVD risico [2-4]. Resultaten van interventietrials in dieren en mensen suggereren bovendien dat consumptie van grote hoeveelheden suiker dyslipidemie kan veroorzaken [5-7]. 100% Vruchtensap (FJ) en lage-calorie gezoete dranken (LCSB) worden gebruikt als alternatief voor SSBs. Gerandomiseerde gecontroleerde trials en observationele studies hebben de associatie tussen LCSB [8-10] en FJ [11,12] consumptie en CVD onderzocht, maar het bewijs is gemixt. Deze studie onderzocht de associatie van consumptie van SSB, LCSBen FJ met longitudinale veranderingen in triglyceride, LDL-c, HDL-c en niet-HDL-c concentraties.

De studie gebruikte data van Framingham Offspring Study (FOS, gemiddelde leeftijd 64.8±9.8 jaar,) [13] en Generation Three (GEN3, gemiddelde leeftijd 40.3±8.8 jaar,) [14] cohorten. De gemiddelde follow up was 12.5 jaar. In elk cohort ondergingen deelnemers een lichamelijk onderzoek en standaard laboratoriumtesten. Deelnemers vulden standaard vragenlijsten in over hun dieet, leefstijl, medische geschiedenis en demografische karakteristieken. HDL-c, triglyceride en totaalcholesterol (TC) concentraties werden gemeten in nuchtere bloedmonsters. LDL-c concentraties werden berekend met de Friedewald formule (LDL-c=TG-HDL-c-triglyceride/5). Het effect van recent en cumulatieve consumptie van dranken op het ontwikkelen van dyslipidemie werd onderzocht in het FOS cohort waarbij gebruikt werd gemaakt van data van onderzoeksrondes 5 (1991-1995), 6 (1995-1998), 7 (1998-2001), 8 (2005-2008) en 9 (2011-2014). Dyslipidemie werd gedefinieerd als LDL-c concentraties ≥160 mg/dL of gebruik van LDL-c-verlagende medicatie; HDL-c concentratie<40 mg/dL in mannen of <50 mg/dL in vrouwen; triglycerideconcentratie ≥175 mg/dL; en niet–HDL-c concentratie ≥190 mg/dL of gebruik van LDL-c-verlagende medicatie. Consumptie van dranken werd gegroepeerd in 5 categorieën: <1 portie (354 ml voor SSB en LCSB en 236 ml FJ) per maand, 1-4 porties per maand, 1-2 porties per week, 3-7 porties per weeg, >1 portie per dag. Recente consumptie werd gedefinieerd als de consumptie in één onderzoeksronde voor het ontwikkelen van dyslipidemie en cumulatieve consumptie als de gemiddelde consumptie van dranken tijdens de periode vóór het ontwikkelen van dyslipidemie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

SSB consumptie was geassocieerd met nadelige veranderingen in HDL-c en triglycerideconcentraties. Grote, recente inname van SSB was geassocieerd met hogere incidentie van lage HDL-c en hoge triglyceridewaarden, en grote, recente inname van LCSB was geassocieerd met hogere incidentie van hoge niet-HDL-c en hoge LDL-c waarden vergeleken met geringe consumptie van deze dranken. Er werd geen verhoogd risico aangetoond voor cumulatieve SSB en LCSB inname en er werden geen significante associaties gevonden tussen het risico op dyslipidemie en consumptie van FJ.

Redactioneel commentaar

Dagelijkse inname van toegevoegde suikers zou beperkt moeten worden tot 10% van de totale dagelijkse calorie-inname volgens de Amerikaanse 2015-2020 dieetrichtlijn [15]. Hoewel de SSB consumptie in het laatste decennium gedaald is in de VS, blijft SSB consumptie hoog [16,17]. Kuklina en Park [18] schrijven in hun redactionele commentaar dat substantieel bewijs beschikbaar is dat limitatie van SSB inname ondersteunt wegens gezondheidsvoordelen waaronder lager risico op obesitas, T2DM en CVD [19]. De huidige studie van Haslam et al. toonde nadelige effecten van SSBs op het lipidenprofiel. Recente SSB consumptie was geassocieerd met een verlaging van HDL-c en verhoging van triglyceriden en recente LCSB consumptie was geassocieerd met een verlaging van LDL-c en niet-HDL-c vergeleken met geringe consumptie van deze dranken. Kuklina en Park merken op dat het suikergehalte in LCSB van variëren van 0 tot 9.99g per portie. Dit verschil in suikergehalte kan de interpretatie van de resultaten compliceren.

Er werden geen significante associaties gevonden tussen FJ consumptie en lipidenprofiel. Een reviewartikel heeft eerder gerapporteerd dat effecten van FJ op het lipidenprofiel inconsistent zijn [20]. Kuklina en Park merken op dat er gemakkelijk te veel FJ gedronken kan worden, wat kan bijdragen aan een energie-disbalans door een verhoogde calorie-inname [15]. Er kan dus een gelimiteerde hoeveelheid FJ gedronken worden, maar de consumptie van fruit is een betere keuze aangezien FJ geen betere voedingswaarden heeft dan fruit [15].

Er zijn verschillende factoren geïdentificeerd die bijdragen aan de consumptie van SSBs, zoals de blootstelling aan reclame, beschikbaarheid van SSBs op scholen en thuis, en consumptie van SSBs door ouders [21-24]. Een Cochrane review onderzocht bewijs voor interventies voor het reduceren van de consumptie van SSBs [25]. Deze interventies waren onder andere: labels op SSBs die gezondere drankkeuzes promoten in supermarken, hogere prijzen van SSBs in restaurants, winkels en sportscholen (in vergelijking met andere dranken, zoals water), en betere toegankelijkheid tot gezondere dranken in thuissituaties. Kuklina en Park concluderen dat de implementatie van interventies om de consumptie van SSBs te verlagen een gezamenlijke en multisectoriële aanpak vereist.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc. Vind het editorial artikel online op J Am Heart Assoc.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: