Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACC publiceert coronavirus COVID-19 klinische aanbeveling voor CV team

Nieuws - 10 mrt. 2020

De ACC president Richard J Kovacs kondigde de publicatie van een geüpdatete ACC klinische bulletin aan over coronavirus COVID-19 klinische aanbeveling voor het CV zorgteam. Dit bulletin bevat een samenvatting van COVID-19, informatie over acute cardiale complicaties van COVID-19 en implicaties voor CV patiënten. Het bidet aan klinische richtlijn en aanbevelingen voor hartspecifieke paraatheid. Het is bedoeld als een toevoeging op relevante aanbevelingen van de Centers for Disease Control and Prevention, staat en lokale gezondheidsautoriteiten en plannen van instituten.

Patienten met onderliggende comorbide aandoeningen hebben een verhoogd risico op COVID-19 en een slechtere prognose. Een geschatte 25% tot 50% van COVID-19 patiënten presenteert zich met onderliggende aandoeningen. Percentage van sterfgevallen voor comorbide patiënten is substantieel hoger dan in de gemiddelde populatie (2.3%) met een geschat percentage van 6.0% in diegenen met hypertensie, 7.3% in diabetespatiënten, en 10.5% in CVD patiënten.

Een casus-studie met COVID-19 patiënten die opgenomen waren in het ziekenhuis rapporteerde dat 16.7% van de patiënten aritmie ontwikkelde en 7.2% had acuut cardiaal letsel, naast andere COVID-19 gerelateerde complicaties. Andere publicaties rapporteerde gevallen van nieuwe acute HF, MI, myocarditis en hartstilstand (dat mogelijk veroorzaakt wordt door hogere cardiometabole vraag). Publicaties beschrijven geen cardiale complicaties in CVD naïeve patiënten (vs. comorbide patiënten).

Aanbevelingen omvatten:

Bron: ACC klinisch bulletin, 6 maart 2020

Deel deze pagina met collega's en vrienden: