Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Starten met ARNI tijdens ziekenhuisopname in real-world HFrEF patiënten is veilig

Safety of sacubitril/valsartan initiated during hospitalization: data from a non-selected cohort

Literatuur - López-Azor JC, Vicent L, Valero-Masa MJ et al., - ESC Heart Fail. 2019. doi: 10.1002/ehf2.12527.

Introductie en methoden

Vergeleken met enalapril-behandeling, is sacubitril/valsartan-behandeling voor hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF) effectiever in het verlagen van CV sterfte en ziekenhuisopname, wanneer deze behandeling gestart wordt in poliklinische patiënten in stabiele fase [1]. Sacubitril/valsartan behandeling zou ook gestart kunnen worden in opgenomen patiënten, omdat initiatie van deze behandeling tijdens ziekenhuisopname veilig gebleken is [2, 3]. Echter de generaliseerbaarheid van deze bevindingen is beperkt, omdat de bestudeerde patiënten uit klinische trials komen en vaak geen populatie uit de dagelijkse klinische praktijk vertegenwoordigen.

De huidige studie vergelijkt het klinisch profiel van een niet-geselecteerd cohort van opgenomen patiënten, die tijdens opname sacubitril/valsartan-behandeling zijn begonnen (n=100), met het klinisch profiel van patiënten in de PIONEER-HF trial (n=440) (Comparison of Sacubitril-Valsartan versus Enalapril on Effect on N-terminal pro-B type natriuretic peptide in Patients Stabilized from an Acute Heart Failure Episode) [2]. Ook worden de veiligheid van en tolerantie voor sacubitril/valsartan-behandeling vergeleken tussen het cohort van opgenomen patiënten (n=100) en een cohort van poliklinische patiënten (n=427). Het betreft een registerstudie en prospectieve follow-up van patiënten in 17 Spaanse ziekenhuizen met indicatie voor behandelinitiatie gebaseerd op HFrEF, functionele klasse ≥II, systolische bloeddruk ≥100 mm Hg en kalium serumwaarden ≤5,4 mmol/L. Follow-up uitkomstmaten waren functionele klasse, linkerventrikelejectiefractie, titratie en veranderingen in behandeling, de-escalatie of stoppen met sacubitril/valsartan, mogelijke bijwerkingen door sacubitril/valsartan (symptomatische hypotensie, nierfalen, hyperkaliëmie en angio-oedeem), onverwachte ziekenhuisopname en sterfte door alle oorzaken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Starten met sacubitril/valsartan-behandeling bij opgenomen HFrEF-patiënten is veilig in de dagelijkse klinische praktijk. Opgenomen HFrEF-patiënten krijgen vaker lage startdoses sacubitril/valsartan vergeleken met poliklinische patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op ESC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: