Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

LVEF tijdens ziekenhuisopname voor acuut HF is een onafhankelijke voorspeller van klinische uitkomsten

Relationship between left ventricular ejection fraction and cardiovascular outcomes following hospitalization for heart failure: insights from the RELAX-AHF-2 trial

Literatuur - Janwanishstaporn S, Feng S, Teerlink J. et al., - Eur J Heart Fail. 2020. doi: 10.1002/ejhf.1772.

Introductie en methoden

Ziekenhuisopname voor acute HF (AHF) is een voorspeller voor heropname en CV sterfte in de maanden na ontslag [1]. Dit risico verschilt echter bij HF patiënten vanwege de heterogeniteit van de HF populatie. Informatie over de omvang van het risico bij patiënten met AHF na ziekenhuisopname is van belang om de richting van medische behandeling te bepalen [2-4]. Linkerventrikelejectiefractie (LVEF) is een nuttige maat bij het bevestigen van de diagnose van HF en bij het opstellen van aanbevelingen voor medische therapieën [5]. De waarde van LVEF bij het voorspellen van klinische uitkomsten van patiënten met AHF na ziekenhuisopname is echter nog onduidelijk. Deze studie evalueerde de relatie tussen LVEF gemeten tijdens AHF ziekenhuisopname en de uitkomsten na ontslag in de Relaxin in Acute Heart Failure 2 (RELAX-AHF-2) studie.

De RELAX-AHF-2 was een multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase 3-studie die opgenomen patiënten met AHF includeerde [6]. Patiënten werden gerandomiseerd en ontvingen ofwel serelaxine gedurende 48 uur of een gematchte placebo. De twee behandelarmen werden in de huidige analyses samengevoegd vanwege het neutrale effect van serelaxine op de bestudeerde uitkomsten, bestaande uit CV sterfte en verslechterend HF [7]. 6128 Patiënten werden geïncludeerd in de huidige analyses. Patiënten werden geclassificeerd in kwartielen op basis van LVEF gemeten tijdens indexopname in het ziekenhuis: Q1, LVEF 17-29% (n=1548); Q2, LVEF> 29-38% (n=1556); Q3, LVEF> 38-50% (n=1815) en Q4, LVEF> 50-87% (n=1209). LVEF werd ook geanalyseerd als een continue variabele.

De primaire samengestelde uitkomst was CV sterfte of HF/nierfalen (RF) heropname tot dag 180. Andere uitkomsten waren de twee componenten van de samengestelde uitkomst afzonderlijk en sterfte door alle oorzaken tot dag 180.

Belangrijkste resultaten

LVEF tijdens ziekenhuisopname voor acuut HF is een onafhankelijke voorspeller van klinische uitkomsten

Conclusie

Bij patiënten die met AHF in het ziekenhuis waren opgenomen kwam de samengestelde uitkomst van CV sterfte of HF/RF heropname tot dag 180 significant vaker voor bij patiënten in het laagste LVEF kwartiel, vergeleken met patiënten in het hoogste kwartiel. Dit resultaat werd voornamelijk veroorzaakt door een hoger risico op HF/RF heropname. Het risico op de samengestelde uitkomst en HF/RF heropname nam progressief toe als LVEF daalde onder 40%.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Eur J Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: