Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Onregelmatige slaapduur en -timing geassocieerd met verhoogd risico op CVD

Sleep Irregularity and Risk of Cardiovascular Events The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis

Literatuur - Huang T, Mariani S, Redline S., et al. - J Am Coll Cardiol. 2020. doi: 10.1016/j.jacc.2019.12.054.

Inleiding en methoden

Circadiane mechanismen spelen mogelijk een rol in de pathogenese van CVD [1-3]. Bepaalde vormen van verstoorde circadiane ritmes zijn geassocieerd met verhoogd CV risico, zoals werken in shifts en overgang naar de zomertijd [4-6]. Ook is circadiane verstoring mogelijk een alomtegenwoordig fenomeen dat niet alleen beperkt is tot bijvoorbeeld shifts werknemers, en dat in de loop van de tijd kan ophopen Verstoorde circadiane ritmes als gevolg van vaak veranderende slaapduur of -timing kunnen bijvoorbeeld leiden tot hoger cardiometabool risico en CVD [7-15]. Echter, de effecten van een dergelijke blootstelling aan chronische circadiane verstoring op CV gezondheid is nog niet onderzocht op populatieniveau.

De huidige studie onderzocht het verband tussen regelmatigheid van slaap (slaapduur en tijd van in slaap vallen [timing]) en CV risico met data uit het MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis)-cohort, een prospectieve studie van klinische risicofactoren voor atherosclerose [16]. Geïncludeerd voor analyse in de huidige studie waren deelnemers vrij van CVD (n=1992 na toepassen van de exclusiecriteria) uit 6 veldcentra in de Verenigde Staten. De deelnemers voltooiden een slaaponderzoek in de bijkomstige MESA slaapstudie bij MESA examen 5 (2010-2013), waaronder 7-daagse pols actigrafie, 1 nacht polysomnografie thuis en slaapbeoordeling gebaseerd op een vragenlijst [17]. De primaire maat voor regelmatigheid van slaap was 7 dagen-SD van slaapduur of timing. Deelnemers werden verdeeld over 4 groepen van 30 minuten-toenames van 7 dagen-SD slaapduur en timing zodat er voldoende aantallen CVD gevallen in elke groep waren. Vanwege de verschillende dataverdelingen, waren de categorieën ≤60, 61 tot 90, 91 tot 120 en >120 minuten voor slaapduur SD en ≤30, 31 tot 60, 61 tot 90 en >90 minuten voor slaap timing SD. Het primaire eindpunt van de huidige studie werd gedefinieerd als totaal nieuwe CVD gevallen, waaronder CHD-sterfte, myocardinfarct, angina gevolgd door revascularisatie, gereanimeerde hartstilstand, beroerte, sterfte door beroerte, en andere atherosclerotische of CVD-sterfte. De mediane follow-up was 4,9 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie liet zien dat personen met een onregelmatige slaapduur en -timing een verhoogd risico hebben op CVD. Dit verhoogd risico lijkt onafhankelijk te zijn van hoeveelheid slaap en/of slaapkwaliteit en traditionele CV risicofactoren.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: