Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CV overwegingen tijdens de COVID-19 pandemie

Nieuws - 27 mrt. 2020

Met het oog op de huidige COVID-19 pandemie, publiceerde JACC een reviewartikel dat de literatuur over CV overwegingen in relatie tot COVID-19 samenvatte en benadrukt de hiaten in kennis over dit onderwerp die meer onderzoek vereisen.

De auteurs probeerden de CV impact van COVID 19 te beschrijven, als ook consequenties van COVID-19 infecties in patiënten met vastgesteld CVD, en overwegingen voor CVD patiënten met en zonder COVID-19, zorgmedewerkers, en gezondheidssystemen. Het begrijpen van de impact van de COVID-19 pandemie op CV gezondheid, en op de CV gemeenschap in het algemeen zal belangrijk zijn voor het optimaliseren van uitkomsten tijdens deze kritieke periode.

Het artikel beschrijft een aantal belangrijke overwegingen betreffende CV gezondheid tijdens de COVID-19 pandemie. Deze omvatten: 1) COVID-19 patienten met CVD hebben verhoogd risico op ernstige ziekte en sterfte, 2) infectie met SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, is geassocieerd met acuut myocardiaal-letsel, myocarditis, aritmieën en veneuze trombo-embolie, 3) COVID-19 therapieën die momenteel in ontwikkeling zijn hebben mogelijk CV bijwerkingen, 4) snelle triage van patienten die geen COVID-19 hebben, maar wel CV gezondheidsproblemen kan in de knel komen door de respons op COVID-19, en 5) CV zorgmedewerkers kunnen mogelijk onopzettelijk het virus aan patiënten of collegae doorgeven. Tijdens de komende maanden zal de CV gemeenschap dus een belangrijke rol spelen in behandelen van geïnfecteerde patiënten en continue zorg blijven bieden aan niet-geïnfecteerde patienten met CVD.

De auteurs benadrukken verder de urgente behoefte aan hoog-kwaliteitsonderzoek naar de relatie tussen COVID-19 en CVD en de effectiviteit van nieuwe therapieën, wat cruciaal zal zijn in de behandeling van geïnfecteerde patiënten.

Vind het artikel online op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: