Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
Combineren van polygene score met levenslange blootstelling aan LDL-c en BP voorspelt nauwkeuriger levenslang CV risico

Combineren van polygene score met levenslange blootstelling aan LDL-c en BP voorspelt nauwkeuriger levenslang CV risico

Nieuws - 29 mrt. 2020

Integrating The Effect Of Polygenic Scores, Low Density Lipoproteins And Systolic Blood Pressure On The Lifetime Risk Of Cardiovascular Disease

Gepresenteerd op ACC.20 door Brian A Ference (Cambridge, VK)

Introductie en methoden

Er is grote interesse in polygene scores (PGS) voor het voorspellen van CV risico. Recente studies suggereren echter dat toevoegen van PGS aan modellen van risicoschattingen op korte termijn waarschijnlijk geen waardevolle informatie geeft. PGS hebben mogelijk klinische waarde in dat ze levenslangs risico voorspellen vroeg in het leven, voordat ziekte zich openbaart en door het identificeren van personen met hoog levenslang CV risico, die zullen profiteren van vroege interventie. Recente bewijsvoering suggereert dat effecten van hoge LDL-c niveaus en bloeddruk (BP) opeenhoopt in de loop van de tijd. Gebruik van PGS kan mogelijk diegenen identificeren met hoog levenslang CV risico en deze hoog-risicopatiënten profiteren mogelijk van vroege interventie door het minimaliseren van levenslange blootstelling aan hoog LDL-c en BP. Deze gepersonaliseerde strategie van screening en behandelingskeuzes kunnen een belangrijke klinische impact hebben.

Deze studie onderzocht levenslang CV risico op alle niveaus van een PGS voor coronair vaatlijden (CAD) afhankelijk van verschillen in levenslange blootstelling aan LDL-c en systolische BP (SBP) met gebruik van Mendeliaanse randomisatie om conclusies te kunnen trekken hoe een PGS voor CAD gecombineerd kan worden met informatie over LDL-c en SBP. 445,566 Deelnemers in de UK Biobank werden geïncludeerd in deze studie (54% vrouw, gemiddelde leeftijd: 57.2 jaar). Primaire uitkomst was ernstige coronaire events, een samenstelling van eerste gebeurtenis van fataal of niet-fataal myocardinfarct or coronaire vascularisatie. Met gebruik van data van alle deelnemers in de UK Biobank, werd een polygene score met 4,051,820 varianten gedeconstrueerd in een LDL score en een SBP score met gebruik van Mendeliaanse randomisatie en een residuele PGS die alle andere pathways weergaf (varianten die significant geassocieerd waren met LDL-c of SBP werden uitgesloten van het bepalen van PGS).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Combineren van PGS voor CAD met informatie over levenslange blootstelling aan LDL-c en SBP geeft een nauwkeurigere voorspelling van levenslang CV risico, geeft een betere identificatie van personen die voordeel hebben met vroege interventie, en geeft een betere schatting van mogelijk voordeel met vroege interventies. Deze strategie helpt mogelijk in personaliseren van CV risico en preventie.

- Onze verslaglegging is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de ACC.20–

Deel deze pagina met collega's en vrienden: