Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmer verlaagt LDL-c in patiënten met HoFH

Nieuws - 2 apr. 2020

Alirocumab Efficacy and Safety In Adults With Homozygous Familial Hypercholesterolemia (ODYSSEY HoFH)

Gepresenteerd op ACC.20 door Dirk J. Blom (Kaapstad, Zuid-Afrika)

Introductie en methoden

Homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH) is een genetische aandoening die wordt gekenmerkt door extreem hoge LDL-c-waarden. Conventionele lipideverlagende therapie (LLT) heeft onvoldoende effect op het verlagen van LDL-c-waarden of het voorkomen van atherosclerotische CVD op jonge leeftijd bij HoFH-patiënten.

De ODDYSEY HoFH (Alirocumab Efficacy and Safety In Adults With Homozygous Familial Hypercholesterolemia) trial evalueerde LDL-c verlaging met de PCSK9-remmer alirocumab bij volwassen patiënten met klinisch of genetisch gediagnosticeerde HoFH. Geïncludeerde patiënten (n=69, leeftijd ≥18 jaar, LDL-c ≥70 mg/dL, op stabiele LLT en/of aferese) werden gerandomiseerd naar een subcutane injectie van 150 mg alirocumab (n=45) of placebo (n=24) iedere 2 weken. Het primaire eindpunt was percentage verandering ten opzichte van baseline in LDL-c-waarde na 12 weken tussen alirocumab en placebo. Secundaire eindpuntmetingen betroffen percentage verandering in waarden van andere lipiden (ApoB, non-HDL-c, totaal cholesterol, Lp(a), HDL-c, TG's, ApoAI) tussen behandelgroepen. De veiligheid en verdraagbaarheid van alirocumab werden ook beoordeeld. De open-label behandelperiode was 12 weken en de follow-up periode was 8 weken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Behandeling met alirocumab resulteerde na 12 weken in een statistisch significante verlaging van LDL-c bij patiënten met HoFH. Deze verlaging werd waargenomen vanaf de eerste meting na baseline (week 4) en hield aan tijdens de gehele behandelingsperiode van 12 weken. Waarden van andere atherogene lipiden en lipoproteïnen waren ook significant verlaagd na behandeling met alirocumab, waaronder ApoB, totaal cholesterol, non-HDL-c en Lp(a). Patiënten verdroegen alirocumab over het algemeen goed en er waren geen duidelijke verschillen in veiligheid vergeleken met placebo.

Discussie

De discussant Eileen Handberg, PhD, (Gainesville, FL, USA) merkte op dat de resultaten van deze trial consistent zijn met resultaten van vergelijkbare geneesmiddelen. Ook kunnen de resultaten helpen bij de behandeling van een zeer moeilijk te behandelen patiëntenpopulatie, en die dringend behoefte heeft aan nieuwe mogelijkheden. Ze spreekt haar zorgen uit over de moeilijke toegang tot geneesmiddelen van de PCSK9i-klasse en de relatief hoge kosten, wat aanhoudende problemen zijn voor behandeling van deze patiëntenpopulatie.

– Onze verslaglegging is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens de ACC.20 –

Deel deze pagina met collega's en vrienden: