Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

P2Y12i monotherapie na 3 maanden DAPT vermindert bloedingen na complexe PCI

Nieuws - 7 apr. 2020

Safety And Efficacy Of Ticagrelor Monotherapy After Complex PCI: The TWILIGHT-COMPLEX Substudy

Gepresenteerd op ACC.20 door George D. Dangas, MD, PhD (New York, NY, VS)

Introductie en methoden

Duale antiplaatjestherapie (DAPT) met aspirine en een P2Y12-remmer vermindert het risico op trombotische events bij patiënten die percutane coronaire interventie (PCI) hebben ondergaan, maar verhoogt ook het risico op bloedingen. Er is behoefte aan een antiplaatjestherapie-regime dat het risico op bloedingen vermindert, terwijl de effectiviteit behouden blijft bij patiënten met ernstige coronaire hartziekte die complexe PCI ondergaan. De TWILIGHT-studie toonde aan dat ticagrelor-monotherapie na een behandeling van 3 maanden met DAPT resulteerde in verminderde bloedingsevents zonder toename van ischemische events in vergelijking met voortgezet gebruik van ticagrelor en aspirine na 12 maanden bij hoog-risicopatiënten na PCI. De TWILIGHT-COMPLEX-substudie is een secundaire analyse van de TWLIGHT-studie en onderzocht de veiligheid en effectiviteit van ticagrelor monotherapie vs. ticagrelor plus aspirine bij hoog-risicopatiënten die complexe PCI ondergingen.

2342 Patiënten die complexe PCI ondergingen (gedefinieerd als: 3 behandelde vaten, ≥3 behandelde laesies, totale stentlengte>60 mm, bifurcatie met 2 geïmplanteerde stents, gebruik van een atherectomie-apparaat, linker hoofdstam PCI, bypassoperatie of chronische totale occlusie als targetlaesie) werden aanvankelijk gedurende 3 maanden na PCI behandeld met ticagrelor plus aspirine. Therapietrouwe patiënten die geen majeure bloedingen of ischemische events hadden ondergaan na 3 maanden werden gerandomiseerd naar behandeling met ofwel ticagrelor plus aspirine of ticagrelor plus placebo gedurende 1 jaar.

Het primaire eindpunt was BARC type 2, 3 of 5 bloeding en het belangrijkste samengestelde secundaire eindpunt was sterfte door alle oorzaken, myocardinfarct (MI) of beroerte, 1 jaar na randomisatie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Na een initiële behandelingsperiode met ticagrelor plus aspirine gedurende 3 maanden na PCI, was ticagrelor monotherapie geassocieerd met lagere frequenties van BARC 2, 3 of 5 bloedingsevents zonder het risico op ischemische events te verhogen in vergelijking met behandeling met ticagrelor plus aspirine bij patiënten die complexe PCI ondergingen.

Discussie

De discussant Claire Duvernoy, MD (Ann Arbor, MI, VS) verwees naar een belangrijke opmerking die eerder was gemaakt: hoe kan het dat deze trial andere resultaten oplevert in vergelijking met andere onderzoeken die langdurig gebruik van DAPT hebben onderzocht? Er zijn volgens Duvernoy twee belangrijke verschillen tussen de TWILIGHT-studie en die andere trials. De TWILIGHT-studie liet aspirine weg, in plaats van de nieuwere P2Y12-remmer, en gebruikte stents van de tweede generatie, die veel veiliger zijn in vergelijking met oudere stents.

- Onze verslaglegging van ACC.20 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

De resultaten werden tegelijkertijd gepubliceerd in J. Am. Coll. Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: