Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

e-Sigaretten, met of zonder nicotine, verhogen onthouding van roken

Nieuws - 9 apr. 2020

A Randomized Controlled Trial Evaluating the Efficacy and Safety of E-Cigarettes for Smoking Cessation

Gepresenteerd op ACC.20 door Mark J. Eisenberg (Montreal, QC, Canada)

Introductie en methoden

Veel rokers gebruiken e-sigaretten om te stoppen met roken en hun gezondheid te verbeteren. Het is echter nog steeds niet goed bekend of e-sigaretten veilig zijn, en effectief in het stoppen met roken.

De huidige studie was een multicenter-trial uitgevoerd op 17 locaties in Canada, die de werkzaamheid en veiligheid van e-sigaretten bij deelnemers van de algemene bevolking evalueerde. Deelnemers (n=376) waren actieve rokers (≥10 sigaretten/dag) en gemotiveerd om te stoppen met roken. Ze werden gerandomiseerd naar e-sigaretten met nicotine plus begeleiding (n=128), e-sigaretten zonder nicotine plus begeleiding (n=127) of alleen begeleiding (n=121). Ze kregen te horen dat ze de e-sigaretten zo vaak konden roken als ze wilden gedurende de behandelperiode van 12 weken. Alle groepen kregen ongeveer 100 minuten individuele begeleiding, waaronder begeleiding bij het stoppen met roken. Primair eindpunt was de prevalentie van onthouding van roken na 12 weken, gedefinieerd als zelfgerapporteerde onthouding gedurende de afgelopen 7 dagen in combinatie met biochemische validatie (uitgeademde koolmonoxide ≤10 ppm). Een secundaire eindpuntmeting was de vermindering van het aantal sigaretten/dag. De veiligheid van e-sigaretten werd bepaald door het bijhouden van optreden van bijwerkingen, AE's en SAE's.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Roken van e-sigaretten met nicotine in combinatie met individuele begeleiding, vergeleken met alleen begeleiding, gedurende 12 weken verhoogt de onthouding van roken en vermindert het dagelijkse gebruik van sigaretten. Het roken van e-sigaretten zonder nicotine heeft ook voordelen vergeleken met alleen begeleiding. Er traden weinig SAE's op, maar er zijn meer veiligheidsgegevens nodig. Langere termijn follow-upgegevens zullen bepalen of de voordelen van e-sigaretten over langere tijd blijven bestaan.

Discussie

Volgens discussant Eugene Yang, MD (Bellevue, WA, VS) is er dringend behoefte aan goed opgezette studies en real-world data van de werkzaamheid en veiligheid van e-sigaretten. Hij merkte op dat de resultaten van deze trial duidelijk een klein voordeel lieten zien bij korte termijn follow-up, en dat deze resultaten intrigerend en belangrijk zijn. Hij voegde er echter aan toe dat langere termijn follow-up nodig is om potentiële extra risico's van bijwerkingen te evalueren. Ook vindt hij dat de interventie van e-sigaretten moet worden vergeleken met al goedgekeurde strategieën, zoals nicotinevervangende therapie of farmacologische therapie. Volgens Yang hebben deze therapieën al voordelen laten zien betreffende het verbeteren van terugvalpercentages over langere tijdsperioden (4-6-12 maanden).

Yang maakte zich ook zorgen over de mogelijkheid dat met het gebruik van e-sigaretten een slechte gewoonte simpelweg door een andere slechte gewoonte wordt vervangen. Sommige studies waarbij e-sigarettentherapie vergeleken werd met nicotinevervangende therapie, lieten zien dat deelnemers 1 jaar na de studie nog steeds e-sigaretten gebruikten. Met oog op recente gegevens die mogelijke gevaren van e-sigaretten (verhoogd CV risico en longziekte) laten zien, is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van e-sigarettherapieën.

- Onze verslaglegging van ACC.20 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres -

Bekijk de video van Prof. Eisenberg

Deel deze pagina met collega's en vrienden: