Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2i vermindert eerste en terugkerende events in patiënten met HFrEF

Nieuws - 9 apr. 2020

Benefit Of Dapagliflozin On First And Repeat Events In Patients With HFrEF In DAPA-HF

Gepresenteerd op ACC.20 door Piotr Ponikowski, MD, PhD (Wroclaw, Polen)

Introductie en methoden

De DAPA-HF studie toonde aan dat de SGLT2-remmer dapagliflozine het risico op CV sterfte of verslechterend HF in patiënten met HFrEF verminderde, in een tijd-tot-eerste event analyse. HF patiënten ondergaan echter vaak meerdere ziekenhuisopnames. Tijd-tot-eerste event analyses negeren herhaalde ziekenhuisopnames. Bovendien wordt bij een tijd-tot-eerste event analyse van een samengestelde uitkomst van CV sterfte of HF ziekenhuisopname, CV sterfte genegeerd als dit optreedt na een eerste ziekenhuisopname. Het is daarom mogelijk dat tijd-tot-eerste event analyses niet de volledige last van HF weergeven en mogelijk het behandelvoordeel overschatten als het behandeleffect afneemt in de tijd of als een subgroep van patiënten meerdere terugkerende events had. Deze vooraf gespecificeerde analyse van de DAPA-HF trial analyseerde zowel eerste als terugkerende HF ziekenhuisopnames.

4744 Patiënten werden in totaal geïncludeerd in de DAPA-HF trial. Belangrijkste inclusiecriteria waren symptomatische HF met EF ≤40%; NT-proBNP ≥600 pg/ml (als de patiënt in de laatste 12 maanden opgenomen is geweest voor HF ≥400 pg/mL; bij atrium fibrillatie/flutter ≥900 pg/mL). Patiënten werden gerandomiseerd om ofwel dapagliflozine (10 mg eenmaal daags, n=2373) of placebo (n=2371) te ontvangen. Mediane follow-up was 18.2 maanden. Het primaire eindpunt van CV sterfte of verslechterend HF event (ongeplande HF ziekenhuisopname of urgent HF bezoek waarbij IV-therapie nodig was) was verlaagd met dapagliflozine in vergelijking met placebo (HR 0.74, 95%CI: 0.65-0.85, P<0.001).

De huidige analyse onderzocht terugkerende events in de DAPA-HF trial en analyseerde een samengestelde uitkomst van terugkerende HF ziekenhuisopnames of CV sterfte met behulp van de LWYY methode (een semi-parametrisch proportioneel percentage model). Een joint frailty model werd gebruikt om rekening te houden met het semi-concurrerende risico van CV sterfte bij het schatten van het behandelingseffect op HF ziekenhuisopnames. Het marginale gemiddelde van het cumulatieve aantal terugkerende HF ziekenhuisopnames in de tijd werd berekend met sterfte als terminaal event.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Tijdens een follow-up van 18.2 maanden werden 261 terugkerende HF ziekenhuisopnames gerapporteerd, dat is 32% van het totale aantal eerste en terugkerende ziekenhuisopnames. Behandeling met dapagliflozine verminderde het risico op eerste en terugkerende HF ziekenhuisopnames in vergelijking met placebo.

- Onze verslaglegging van ACC.20 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: