Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Europese Commissie keurt cholesterolsyntheseremmer goed, alleen en in combinatie met ezetimibe

Nieuws - 14 apr. 2020

De Europese Commissie heeft de goedkeuring aangekondigd van de eerste-in-zijn-klasse ATP Citraat Lyase (ACL) remmer bempedoic acid en de combinatietablet van bempedoic acid en ezetimibe voor behandeling van hypercholesterolemie en dyslipidemie in Europa. Bempedoic acid verlaagt LDL-c door remming van cholesterolsynthese in de lever. De combinatiepil verlaagt LDL-c door complementaire mechanismen: remming van cholesterolsynthese in de lever en absorptie in de darmen. Beide zijn goedgekeurd voor gebruik in volwassenen met primaire hypercholesterolemie (heterozygote familiaire en niet-familiaire) of gemengde dyslipidemie, als een aanvulling op dieet.

Professor Kausik K. Ray, professor Public Health aan de School of Public Health, Imperial College London en een consultant cardioloog en lid van de fase 3 steering commissie voor Esperion zei over de combinatietablet van bempedoic acid en ezetimibe: “Deze dagelijkse medicatie zal voordeel geven in diegenen die extra verlaging van slecht cholesterol nodig hebben in aanvulling op statines, maar geeft ook een aangenaam alternatief voor een behoorlijk aantal mensen die statines niet kunnen verdragen. Deze patiënten hebben nu een effectief orale optie om hun slechte cholesterol te verlagen. Een combinatiepil draagt bij aan therapietrouw, een belangrijke factor om langdurige verlagingen in slecht cholesterol in stand te houden.”

Deze goedkeuringen worden ondersteund door data van een wereldwijde belangrijke fase 3 LDL-c verlagingsprogramma en van de fase 3 vaste combinatietablet LDL-c verlagingsprogramma, in aanvulling op het al bekende ezetimibe veiligheidsprofiel. Bempedoic acid resulteerde in extra verlaging van LDL-c met 28% in vergelijking met placebo. De combinatietablet verlaagde LDL-c met een gemiddelde van 38% in vergelijking met placebo, met gebruik van maximaal verdraagbare statinetherapie. Ook werden niet-HDL-c, apoB en totaal cholesterol verlaagd met bempedoic acid en de combinatietablet. Het label van beide bempedoic acid en de combinatietablet benadrukt dat in patiënten met diabetes (n=1134) niveaus van HbA1c waren verlaagd in vergelijking met placebo (gemiddeld 0.2%).

Beide werden goed verdragen in klinische studies. Meest gemelde bijwerkingen waren hyperurikemie, pijn in ledematen en anemie met bempedoic acid en hyperurikemie en obstipatie met de combinatietablet. De meerderheid van bijwerkingen waren mild tot matig en werden gezien met een vergelijkbare frequentie in de groep met studiemedicatie en de placebogroep. Meer patiënten op bempedoic acid stopten met medicatie in vergelijking met de placebogroep in gepoolde placebo-gecontroleerde klinische trials met bempedoic acid, maar deze bevinding was niet significant.

De CLEAR CV uitkomstentrial bestudeert het effect van bempedoic acid op CV morbiditeit en mortaliteit in patiënten met CVD, of met hoog risico voor CVD die alleen minder dan de laagste goedgekeurde dagelijkse dosis van een statine (“statine-averse”) kunnen verdragen. Het is een event-gedreven, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie die inclusie heeft afgerond in augustus 2019 van >14.000 patiënten.

Bron: Persbericht Esperion, 6 april 2020

Deel deze pagina met collega's en vrienden: