Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ARNI behandeling verlaagt NT-proBNP in HFpEF patiënten

Nieuws - 15 apr. 2020

Effects of Sacubitril/Valsartan on N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction

Gepresenteerd op ACC.20 door Jonathan W Cunningham (Boston, MA, VS)

Introductie en methoden

In de PARAGON-HF trial werd het effect van de angiotensinereceptor-neprilysine remmer sacubitril/valsartan bestudeerd in vergelijking met alleen valsartan. Sacubitril richt zich op het vasoactieve peptide-systeem door remming van neprilysine, en valsartan richt zich op het renine-angiotensinesysteem. De PARAGON-HF trial includeerde 2730 patiënten ≥50 jaar, EF ≥45, verhoogde natriuretische peptide en structurele hartziekte. Minimale NT-proBNP niveaus voor inclusie waren: >200 pg/mL met HF ziekenhuisopname, >300 pg/mL zonder ziekenhuisopname, of een 3-voudige verhoging van deze drempelwaarden in AF patiënten. Patiënten werden gerandomiseerd naar 97/103 mg sacubitril/valsartan bid of 160 mg valsartan bid en mediane follow-up was 27 maanden. In de hoofdtrial werd het primaire eindpunt van totale HF ziekenhuisopname en CV sterfte net niet gehaald.

Deze studie onderzocht de relatie tussen NT-proBNP en uitkomsten in HFpEF patiënten en het effect van sacubitril/valsartan op NT-proBNP niveau na 48 weken. Voor het eerste gedeelte van deze studie werden patiënten verdeeld in kwartielen op basis van baseline NT-proBNP niveaus (Q1: <464, n=1190; Q2: 465-911, n=1189; Q3: 912-1613, n=1189; Q4: 1617-31,5222, n=1190).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze subanalyse van de PARAGON-HF trial toonde aan de gebruik van sacubitril/valsartan resulteerde in een 19% verlaging van NT-proBNP niveau in vergelijking met valsartan. Verder waren baseline NT-proBNP niveaus geassocieerd met uitkomst van HF ziekenhuisopname en CV sterfte in HFpEF patiënten.

- Onze verslaglegging van ACC.20 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres -

De resultaten van deze studie werden tegelijkertijd gepubliceerd in JACC Heart Fail

Deel deze pagina met collega's en vrienden: