Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmer vermindert risico op VTE, vooral bij patiënten met een hoog genetisch risico

Nieuws - 21 apr. 2020

Performance of a genetic risk score to identify risk of venous thromboembolism and benefit from evolocumab therapy

Gepresenteerd op ACC.20 door Nicholas Marston, MD (Boston, MA, VS)

Introductie en methoden

Veneuze trombo-embolie (VTE) is een belangrijke oorzaak van CV morbiditeit en mortaliteit met een bekende genetische bijdrage. Onlangs is een 297-SNP genetische risicoscore ontwikkeld voor risico op VTE in de algemene populatie. Het is onduidelijk of deze genetische risicoscore voor VTE ook voorspellend is voor patiënten met cardiometabole ziekte.

Verder is aangetoond dat statinetherapie het risico op VTE kan verminderen. Deze afname van het risico op VTE wordt niet veroorzaakt door verlaging van lipiden, maar door pleiotrope effecten van statines, waaronder antitrombotische en ontstekingsremmende eigenschappen. Het is niet bekend of PCSK9-remmers ook het risico op VTE kunnen verminderen.

Een meta-analyse op patiëntniveau van 31,669 patiënten van de FOURIER, PEGASUS-TIMI 54 en SAVOR-TIMI 53 trials werd uitgevoerd om de voorspellende waarde van de genetische risicoscore voor VTE in patiënten met cardiometabole ziekte te evalueren. Vervolgens werd het effect van de PCSK9-remmer evolocumab in de FOURIER trial geanalyseerd en een meta-analyse op samenvattingsniveau van FOURIER en ODYSSEY OUTCOMES data werd uitgevoerd om te bepalen of PCSK9-remmers het risico op VTE verminderen. Als laatste hebben de auteurs getest of patiënten met een hoger genetisch risico op VTE een groter behandelvoordeel met PCSK9-remmers hebben.

De 297-SNP genetische risicoscore die in dit onderzoek werd gebruikt, was afkomstig van de UK biobank. De genetische risicoscore werd voor elke patiënt berekend met behulp van de genotype-dosering voor elk allel, vermenigvuldigd met het gewicht en vervolgens opgeteld voor alle varianten. Patiënten werden gestratificeerd in drie genetische risicocategorieën op basis van tertielen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toonde aan dat een genetische risicoscore voor VTE het risico op VTE voorspelt in patiënten met cardiometabole ziekte. Een meta-analyse van FOURIER en ODYSSEY OUTCOMES data toonde aan dat PCSK9-remmers het risico op VTE events verminderen. Behandeling met evolocumab verminderde het risico op VTE bij patiënten met een hoog genetisch risico (hoogste tertiel) vergeleken met placebo, terwijl er geen verschil in behandeleffect tussen evolocumab en placebo werd waargenomen bij patiënten zonder een hoog genetisch risico (laagste twee tertielen).

-Onze verslaglegging van ACC.20 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres–

De resultaten werden tegelijkertijd gepubliceerd in Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: