Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Risico op aortastenose-events verlaagd met PCSK9i

Nieuws - 23 apr. 2020

PCSK9 inhibition and aortic stenosis in the FOURIER trial

Gepresenteerd op ACC.20 door Brian Bergmark, MD (Boston, MA, VS)

Introductie en methoden

Gecalcificeerde aortaklepstenose is een veel voorkomende en morbide aandoening met een prevalentie van ~ 5% bij oudere volwassenen en 25-50% 1-jaarsmortaliteit voor onbehandelde symptomatische ernstige aortastenose (AS). Ondanks snelle ontwikkelingen op het gebied van klepvervanging is er geen ziektemodificerende farmacotherapie voor AS.

Er is gesuggereerd dat de pathobiologie van aortaklepstenose vergelijkbaar is met die van atherosclerose. Bovendien zijn er epidemiologische associaties tussen verhoogd Lp(a), LDL-c en AS. Er zijn genetische associaties tussen LPA varianten, verhoogde Lp(a) concentratie en verhoogde AS incidentie, en tussen PSCK9 sequentievarianten, verlaagde Lp(a) concentratie en verlaagde AS incidentie. Verder is aangetoond dat monoklonale antilichamen tegen PCSK9 Lp(a) concentratie verlagen met 20-30% en LDL-c met 50-60%. Deze post-hoc analyse van FOURIER trialdata evalueerde daarom of PCSK9-remming AS events vermindert.

In de FOURIER trial werden stabiele hoog-risico patiënten met een vastgestelde CV ziekte die statinetherapie ontvingen en een LDL-c ≥ 70 mg/dL of niet-HDL-c ≥ 100 mg/dL hadden gerandomiseerd naar behandeling met de PCSK9-remmer evolocumab of placebo. Deze analyse evalueerde of evolocumab AS events vermindert bij patiënten met eerdere ASCVD en onderzocht associaties tussen lipidenconcentraties (Lp(a) en LDL-c) en AS events. De veiligheidsdatabase werd doorzocht op events met betrekking tot nieuwe of verslechterende AS of aortaklepvervanging (AVR) (transkatheter AVR of chirurgische AVR). Er werden 63 events geïdentificeerd, waarvan 26 AVR (18 chirurgisch, 7 transkatheter, 1 niet gespecificeerd).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze post-hoc analyse van de FOURIER trial toonde een significante associatie tussen bereikte Lp(a) concentratie en AS events. Een gunstig effect van evolocumab werd gevonden na 1 jaar behandeling met een lager risico op AS events in vergelijking met placebo. Validatie van deze eerste bevindingen in een RCT is vereist.

-Onze verslaglegging van ACC.20 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: