Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

GLP-1RA verlaagt BMI-standaarddeviatiescore bij adolescenten met obesitas

A Randomized, Controlled Trial of Liraglutide for Adolescents with Obesity

Literatuur - Kelly AS, Auerbach P, Barrientos-Perez M et al., - N Engl J Med. 2020. doi: 10.1056/NEJMoa1916038.

Introductie en methoden

Meer dan 70% van de mensen die obesitas hebben vóór de puberteit zullen ook obesitas hebben op volwassen leeftijd. Er is daarom behoefte aan effectieve, duurzame en veilige interventies die al op jonge leeftijd kunnen worden toegepast bij mensen met obesitas [1-3]. Liraglutide is een glucagonachtige peptide 1-receptoragonist (GLP-1RA) die het postprandiale insulineniveau op een glucose-afhankelijke manier verhoogt, secretie van glucagon vermindert en maagleging vertraagt. Het vermindert ook de eetlust en de energie-inname en veroorzaakt daardoor gewichtsverlies [4,5]. De FDA en EMA hebben liraglutide (3.0 mg) goedgekeurd als aanvulling op leefstijltherapie bij volwassenen met obesitas of overgewicht met ≥1 gewichtsgerelateerde aandoening [6,7]. Deze studie onderzocht de werkzaamheid en veiligheid van subcutaan liraglutide (3.0 mg) in aanvulling op leefstijltherapie bij adolescenten met obesitas.

Deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase 3-studie werd uitgevoerd op 32 locaties in 5 landen (België, Mexico, Rusland, Zweden en de Verenigde Staten). De studie bestond uit een run-in-periode van 12 weken, een behandelperiode van 56 weken (met een dosisverhogingsperiode van 4 tot 8 weken) en een follow-upperiode van 26 weken zonder behandeling. 251 Adolescenten (12 tot <18 jaar) met obesitas werden gerandomiseerd naar behandeling met liraglutide (3.0 mg, n = 125) of placebo (n = 126) eenmaal daags subcutaan. De startdosis van de liraglutide-behandeling was 0.6 mg dagelijks gedurende 1 week en de dosis werd wekelijks verhoogd tot de maximaal verdragen dosis of tot de maximale dosis van 3.0 mg werd bereikt. Obesitas werd gedefinieerd als een BMI die overeenkomt met een waarde van ≥30 in volwassenen en die in het ≥95e percentiel valt voor leeftijd en geslacht. Deelnemers hadden een stabiel, zelfgerapporteerd lichaamsgewicht (<5 kg verandering in lichaamsgewicht tijdens de 90 dagen voor screening) en een slechte respons op leefstijltherapie. Personen met diabetes type 1 werden uitgesloten, maar mensen met T2DM kwamen in aanmerking voor deelname.

Het primaire eindpunt was verandering van de BMI-standaarddeviatiescore in week 56 ten opzichte van baseline. Deze score is een maat voor het aantal standaarddeviaties van de populatiegemiddelde BMI, gematcht voor leeftijd en geslacht.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Behandeling met liraglutide plus leefstijltherapie leidde tot een grotere verlaging van de BMI-standaarddeviatiescore vergeleken met placebo plus leefstijltherapie bij adolescenten met obesitas. Gastro-intestinale events, waaronder misselijkheid, braken en diarree, kwamen vaker voor in de liraglutide-groep dan in de placebogroep, wat suggereert dat behandeling met liraglutide mogelijk niet geschikt is voor alle patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Engl J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: