Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoog risico op veneuze trombo-embolie bij opgenomen COVID-19-patiënten

Incidence of venous thromboembolism in hospitalized patients with COVID-19

Literatuur - Middeldorp S, Coppens M, van Haaps TF et al., - J Thromb Haemost 2020. doi:10.1111/jth.14888

Inleiding en methoden

Studies uit China laten zien dat COVID-19-patiënten verhoogde stollingsactivatie hebben. Een toename in D-dimeren (0,5 mg/L of hoger) bij 46-63% van de patiënten, evenals milde trombocytopenie en verlengde protrombinetijd werden waargenomen in deze studies [1, 2]. Stollingsactivatie bij COVID-19-patiënten leek ook te correleren met ernstig ziekteverloop, waaronder opname op de IC en overlijden. Overleden patiënten hadden, vergeleken met patiënten die COVID-19 overleefden, hogere D-dimeren bij ziekenhuisopname en een toename in D-dimeren tijdens opname [3]. Echter, geen van de vorige studies beschreef het aantal COVID-19-patiënten met trombotische complicaties. Sinds de pandemische verspreiding van het SARS-CoV2 virus hebben anekdotische rapporten een hoge incidentie van trombotische complicaties bij COVID-19-patiënten beschreven.

De huidige studie evalueerde de incidentie en risicofactoren van veneuze trombo-embolie (VTE) bij COVID-19-patiënten (n=198) opgenomen in het Amsterdam UMC tussen 2 maart en 12 april, 2020. Deze groep patiënten werd onderverdeeld in patiënten op de IC (n=74) en patiënten op zaal (n=124). Patiënten die waren opgenomen voor andere medische redenen en gediagnosticeerd werden met COVID-19 tijdens opname, werden niet geïncludeerd. Alle COVID-19-patiënten kregen standaard tromboseprofylaxe en vanaf 3 april kregen IC-patiënten een twee keer zo hoge dosis van de laagmoleculairgewicht heparine nadroparine vergeleken met de dosis voor patiënten op zaal. Primaire uitkomstmaat was gedefinieerd als diagnose van VTE, inclusief distale of proximale DVT, PE of veneuze trombose op andere plekken waaronder katheter-gerelateerde trombose. Secundaire uitkomstmaat was gedefinieerd als symptomatische VTE, exclusief gevallen die werden gedetecteerd door bilaterale echografie van de benen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De huidige studie liet zien dat COVID-19-patiënten, met name patiënten opgenomen op de IC-afdeling, een hoog risico op VTE hadden. Ook was VTE geassocieerd met een lager aantal lymfocyten, een hogere ratio neutrofielen-tot-lymfocyten, een hogere waarde van D-dimeren, en met overlijden. Dit hoge risico in COVID-19-patiënten zou moeten leiden tot sterkere klinische verdenking en lagere drempel voor diagnostische beeldvorming voor DVT of PE. Om VTE te voorkomen en overleving te verbeteren, zijn meer studies nodig die optimale diagnostische en profylactische strategieën onderzoeken.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Thromb Haemost Bekijk een video over deze studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: