Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 siRNA heeft geen invloed op ontstekings- of hematologische parameters

Effect of inclisiran, the siRNA against PCSK9, on platelets, immune cells and immunological biomarkers - a pre-specified analysis from ORION-1

Literatuur - Landmesser U, Haghikia A, Leiter LA et al., - Cardiovasc Res. 2020. doi: 10.1093/cvr/cvaa077.

Inleiding en methoden

De ORION-1 trial liet zien dat behandeling met inclisiran, een RNA-therapie die PCSK9 verlaagt, LDL-c verlaagde met langdurig effect bij patiënten met hoog CV risico [1]. Eerdere studies met vroegere RNA-therapieën lieten mogelijke nadelige effecten zien, waaronder trombocytopenie [2], activering van het immuunsysteem en upregulatie van pro-inflammatoire cytokinen [3, 4].

De huidige studie was een vooraf gespecificeerde veiligheidsanalyse van de ORION-1 trial die de effecten evalueerde van behandeling met inclisiran op ontstekings- en hematologische parameters bij patiënten (n=501) met hoog CV risico en verhoogd LDL-c. Ook werd er gerapporteerd over een analyse van immunogeniciteit, namelijk het vormen van anti-geneesmiddel-antilichamen (ADA's) in >6000 serummonsters. De ORION-1 trial was onderdeel van een onderzoeksprogramma naar RNA-therapie bij mensen [1], en includeerde patiënten met ASCVD (LDL-c >1,8 mmol/L) en patiënten met risicofactoren vergelijkbaar met ASCVD (LDL-c >2,5 mmol/L) op maximaal verdaagbare statinetherapie. Deze patiënten werden gerandomiseerd naar een enkele dosis (n=252) inclisiran-natrium van 200 mg, 300 mg, 500 mg of placebo op dag 1, of twee doses (n=248) inclisiran-natrium van 100 mg, 200 mg, 300 mg of placebo op dag 1 en op dag 90. Primair eindpunt van de ORION-1 trial was percentage verandering in LDL-c van baseline tot dag 180.

Eindpunten van de huidige analyse waren effecten van inclisiran op veranderingen in TNF-α en IL-6, veranderingen in het aantal monocyten, lymfocyten en bloedplaatjes, en vorming van antilichamen tegen het geneesmiddel (ADA's) van baseline tot dag 180.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze vooraf gespecificeerde analyse van de ORION-1 trial werden geen significante effecten gevonden van 6 maanden behandeling met inclisiran op ontstekingsparameters, aantal bloedplaatjes of klinische immunogeniciteit-gerelateerde AE’s bij patiënten met hoog CV risico en verhoogd LDL-c. Deze resultaten suggereren dat inclisiran-behandeling van deze patiënten veilig is.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Cardiovasc Res

Deel deze pagina met collega's en vrienden: