Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Trial met SGLT2i gestart in COVID-19

Nieuws - 4 mei 2020

Een gerandomiseerde wereldwijde fase 3 trial is gestart om te onderzoeken of de SGLT2 remmer dapagliflozine ziekteprogressie, klinische complicaties en sterfte kan verminderen in patiënten opgenomen met COVID-19 en die ook CV, metabole of nier-risicofactoren hebben.

In COVID-19 patiënten, zijn cardiale, renale en metabole comorbiditeiten geassocieerd met slechte uitkomsten en verhoogd sterfterisico. Mikhail Kosiborod, MD, cardioloog aan Saint Luke’s Mid America Heart Institute en hoofdonderzoeker van DARE-19 zei: “Patiënten met COVID-19 en onderliggende cardiometabole ziekte lijken het hoogste risico op morbide complicaties te hebben. Met behulp van DARE-19 hopen we de ernst van de ziekte te verminderen en cardiovasculaire, respiratoire en nier decompensatie, die gebruikelijk zijn in patiënten met COVID-19, te verminderen.”

De DARE-19 trial is een internationale, parallel-groep, gerandomiseerd, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, onderzoeker-gesponsorde fase III trial die de werkzaamheid en veiligheid van dapagliflozine in aanvulling op standaardzorg onderzoekt. Het effect van dapagliflozine op risico van totale sterfte of ziekteverloop en complicaties wordt onderzocht in volwassenen die opgenomen zijn met COVID-19 ten tijde van inclusie. Bovendien hebben patiënten die in aanmerking komen een medische geschiedenis van hypertensie, atherosclerotische CVD, hartfalen met verminderde of behouden ejectiefractie, T2D of CKD stadium III tot IV. Primaire uitkomst is tijd tot eerste gebeurtenis van sterfte door alle oorzaken of nieuwe/verslechterde orgaan dysfunctie na 30 dagen follow-up.

De DARE-19 trial is open voor inclusie in de VS en Europa, en richt zich op het werven van ~900 patiënten.

Bron: persbericht AstraZeneca, 23 april 2020

Deel deze pagina met collega's en vrienden: