Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Statine vermindert totale vasculaire events na beroerte of TIA

Atorvastatin Reduces First and Subsequent Vascular Events Across Vascular Territories in the SPARCL Trial

Literatuur - Szarek M, Amarenco P, Callahan A et al., - J Am Coll Cardiol. 2020. doi: 10.1016/j.jacc.2020.03.015.

Introductie en methoden

Patiënten met een geschiedenis van symptomatische ischemische cerebrovasculaire ziekte hebben een voortdurend risico op volgende events. Studies die alleen gericht zijn op eerste events weerspiegelen niet de totale last van een ziekte. De Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL) trial toonde aan dat behandeling met atorvastatine het eerste optreden van beroerte en het eerste optreden van een samengestelde uitkomst van vasculaire events verminderde bij patiënten met een recente beroerte of TIA en die geen bekende coronaire hartziekte hadden, vergeleken met placebo [1]. Deze post-hoc analyse van de SPARCL trial evalueerde het optreden van totale (eerste en volgende) vasculaire events en bepaalde het effect van atorvastatine op het verminderen van deze events. Bovendien werd het effect van atorvastatine in het verminderen van events onderzocht per vasculair gebied (cerebrovasculair, coronair of perifeer).

De SPARCL trial includeerde patiënten (≥ 18 jaar) die 1-6 maanden voorafgaand aan randomisatie een beroerte of TIA hebben gehad, LDL-c niveaus van 100-190 mg/dL (2.6-4.9 mmol/L) hadden en geen bekende coronaire hartziekte hadden. In totaal werden 4731 patiënten gerandomiseerd in een 1: 1 ratio naar behandeling met atorvastatine (80 mg per dag) of gematchte placebo. De primaire analyse van deze post-hoc studie omvatte eerste en totale vasculaire events (eerste en volgende events). De mediane follow-up was 4.9 (4.4, 5.5) jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze post-hoc analyse van SPARCL trialdata toonde aan dat behandeling met atorvastatine het risico op eerste en totale cerebrovasculaire, coronaire en perifere vasculaire events verminderde bij patiënten met een recente beroerte of TIA, vergeleken met placebo. Vermindering van het totale aantal events door behandeling met atorvastatine kan een aanvullende belangrijke maat zijn als weerspiegeling van het klinische voordeel en de effectiviteit en daardoor de ziektelast bij deze patiënten verminderen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: