Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Drinken van gefilterde koffie geassocieerd met lagere sterfte

Coffee consumption and mortality from cardiovascular diseases and total mortality: Does the brewing method matter?

Literatuur - Tverdal A, Selmer R, Cohen JM et al., - Eur J Prev Cardiol. 2020. doi: 10.1177/2047487320914443.

Inleiding en methoden

Of er een associatie bestaat tussen koffieconsumptie en verhoogd risico op ischemische hartziekte (IHD) is onduidelijk. Bestuderen van de associatie tussen koffieconsumptie en IHD-sterfte in observationele studies laat verschillende resultaten zien, waaronder geen associatie (1-6), een beschermend effect (7-9), verhoogd risico (10-12) en een J-vormige curve (13). Daarnaast suggereren meta-analyses ofwel geen verhoogd risico, U-vormige risicocurven of een omgekeerde associatie (14-19). Gezien deze resultaten is het mogelijk dat populatiespecifieke factoren invloed hebben op de mogelijke associatie tussen koffieconsumptie en IHD. Eén van die factoren kan de manier van koffiezetten zijn, ofwel het zetten van gefilterde of ongefilterde koffie. Ongefilterde koffie bevat een aanzienlijke hoeveelheid LDL-c, wat in theorie zou kunnen leiden tot een hoger risico op IHD (20, 21).

De huidige studie evalueerde de associatie tussen hoeveelheid en type koffie (gefilterd, ongefilterd) dat werd geconsumeerd en sterfterisico (totaal, CVD, ICD en beroerte) bij deelnemers (n=508747; leeftijd 20-79 jaar) uit Noorwegen. Gegevens werden verzameld van 1985 tot 2003 en waren afkomstig van de Norwegian Counties Study (22), het Norwegian Age-40 Program (23) en de CONOR Study, een verzameling van compatibele cohortstudies in Noorwegen (24). Gegevens over koffieconsumptie werden verzameld met vragenlijsten. De koffiezetmethode werd onderverdeeld in alleen gefilterd, gefilterd en ongefilterd, en alleen ongefilterd. Instant- en cafeïnevrije koffie werden gezien als gefilterde koffie. Deelnemers werd ook gevraagd naar het aantal koffiekopjes per dag: 0, 1-4, 5-8, ≥9. Primaire uitkomsten werden gedefinieerd als risico op totale sterfte, CV sterfte, IHD en beroerte-sterfte. Follow-up was tot deelnemers emigreerden, stierven, of tot 31 december 2013. Resultaten werden getoond van deelnemers zonder voorgeschiedenis van CVD, diabetes of kanker.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een groot cohort van mannen en vrouwen van middelbare leeftijd uit Noorwegen was het drinken van gefilterde koffie geassocieerd met lagere sterfte dan geen koffie. Daarnaast had het drinken van ongefilterde koffie geen effect op de sterfte vergeleken met degenen die geen koffie dronken. Bij het analyseren van associaties van aantal koffiekopjes per dag met sterfte, hadden degenen die ≥9 kopjes/dag ongefilterde koffie dronken een verhoogd risico op IHD-sterfte in vergelijking met degenen die 1-4 kopjes/dag gefilterde koffie dronken. De toename van IHD-sterfte voor ongefilterde koffie wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door totale cholesterol.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Prev Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: