Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ingrijpende herinrichting van zorg nodig om schade en verloren levensjaren van 'gewone' patiënten te beperken

Nieuws - 18 mei 2020

Gupta Strategists, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Value Based Healthcare afdeling van Medtronic hebben samen een artikel gepubliceerd getiteld ‘Uit de wurggreep van corona – Het nieuwe normaal voor reguliere zorg in een coronatijdperk’. Hier wordt het probleem van het uitstellen en afzeggen van reguliere zorg door COVID-19 besproken en de omvang van deze maatregel.

De auteurs stellen dat de afgelopen 2 maanden honderdduizenden patiënten getroffen zijn, waarvan ~75.000 normaliter zorg zou ontvangen waarvan ingeschat wordt dat die niet langer dan 2 weken kan wachten. Een groot deel van deze patiënten die geen zorg ontvangen, zijn CVD patiënten. Geschat wordt dat dit 150.000-200.000 patiënten zullen zijn dit jaar. Redenen hiervoor zijn een tekort aan capaciteit in de ziekenhuizen en anderzijds doordat patiënten zich niet melden bij huisarts of ziekenhuis. De auteurs van het document schatten dat het afzeggen en uitstellen van cardiologische zorg zal leiden tot 65.000-100.000 verloren levensjaren en 20.000-50.000 levensjaren in slechtere gezondheid van CVD patiënten.

Ingrijpende herinrichting van zorg is nodig om tot een nieuw normaal te komen. Dit om patiënten zorg te bieden die ze nodig hebben en daarom gezondheidsschade en verloren levensjaren te beperken. Ten eerste moet ziekenhuiszorg, waaronder policonsulten en diagnostiek, waar mogelijk, thuis plaatsvinden. Resterende schaarse ziekenhuiscapaciteit moet vervolgens optimaal benut worden. Ten tweede is flexibele capaciteit voor COVID-19 zorg onmisbaar. Bij een ev. opleving van COVID-19 moet de reguliere zorg niet opnieuw in de verdringing komen. Ten slotte moeten patiënten actief toegang tot zorg krijgen. Inzet van de hele keten is hiervoor nodig en patiënten moeten kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is.

Download het artikel Bron: persbericht NVVC, 15 mei 2020 Bekijk de video van prof. van Rossum

Deel deze pagina met collega's en vrienden: