Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Primair eindpunt van niet-inferioriteit gehaald met SGLT2i in CV uitkomstentrial

Nieuws - 18 mei 2020

Het primaire eindpunt van niet-inferioriteit voor majeure nadelige CV events (MACE) werd gehaald met de SLGT2 remmer ertugliflozine in vergelijking met placebo in de VERTIS CV uitkomstentrial. De trial includeerde T2DM patiënten met vastgesteld atherosclerotisch CVD (ASCVD). MACE was gedefinieerd als een samengesteld eindpunt van CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte.

Belangrijke secundaire eindpunten van superioriteit met ertugliflozine in vergelijking met placebo voor de samenstelling van CV sterfte of ziekenhuisopname voor hartfalen, CV sterfte alleen en de samenstelling van renale sterfte, dialyse/transplantatie of verdubbeling van serum creatinine vanaf baseline niet werden niet gehaald. Ziekenhuisopname voor HF was verlaagd met ertugliflozine in vergelijking met placebo.

Het veiligheidsprofiel van ertugliflozine was vergelijkbaar met dat gezien in eerdere trials.

Meer details zullen worden gepresenteerd tijdens de virtuele American Diabetes Association’s 80th Scientific Session op 16 juni 2020.

Bron: persbericht 28 april 2020

Deel deze pagina met collega's en vrienden: