Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SBP van 120 tot 129 mmHg geassocieerd met laagste risico op nadelige uitkomsten bij HFpEF

Systolic Blood Pressure in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction Treated With Sacubitril/Valsartan

Literatuur - Selvaraj S, Claggett BL, Böhm M et al., - J Am Coll Cardiol. 2020 doi: 10.1016/j.jacc.2020.02.009.

Introductie en methoden

Hypertensie komt vaak voor bij patiënten met hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF) en kan leiden tot linkerventrikelhypertrofie, diastolische disfunctie, abnormale ventriculaire arteriële koppeling en schade aan een eindorgaan. Er wordt aangenomen dat bloeddruk (BP) -regulatie gerelateerd kan zijn aan verbeterde uitkomsten [1-3]. Richtlijnen van grote societies bevelen een systolische BP (SBP) van <130 mmHg aan bij patiënten met HFpEF [4,5]. Er is echter weinig bewijs dat deze aanbeveling ondersteunt. Het is nog onduidelijk in welke mate SBP-controle klinische uitkomsten beïnvloedt. Bovendien is niet bekend of BP-verlaging geassocieerd is met klinisch voordeel en is de relatie tussen BP-verlaging en biomarkers in HFpEF niet goed vastgesteld. Deze studie onderzocht de prognostische rol van baseline SBP en de gemiddelde bereikte SBP bij patiënten met HFpEF in PARAGON-HF. Bovendien werd de relatie tussen SBP-reductie met klinische resultaten en biomarkers onderzocht en werd beoordeeld of het behandeleffect van sacubitril/valsartan gemedieerd wordt door SBP-reductie.

PARAGON-HF was een gerandomiseerde, dubbelblinde, event-gestuurde studie met parallelle groepen die de effectiviteit en veiligheid van sacubitril/valsartan versus valsartan bij patiënten met HFpEF onderzocht [1]. Data van 4795 deelnemers (gemiddelde leeftijd was 73 ± 8 jaar, 52% waren vrouwen, 82% waren wit) werden geanalyseerd. De primaire samengestelde uitkomst van de huidige analyse was het totale aantal (eerste en recidiverende) ziekenhuisopnames voor HF en CV sterfte. Andere effectiviteitsuitkomsten waren CV sterfte, totale HF-ziekenhuisopnames, myocardinfarct of beroerte, sterfte door alle oorzaken en een samengestelde nieruitkomst (afname in eGFR van ≥50%, ontwikkeling van nierziekte in het eindstadium of overlijden als gevolg van nierfalen). Veiligheidsuitkomsten waren dosisverlaging of stoppen van de medicatie. SBP op baseline en gemiddelde bereikte SBP werden gegroepeerd in kwartielen (kwartiel 1: <120 mmHg; kwartiel 2: 120 tot 129 mmHg; kwartiel 3: 130 tot 139 mmHg; kwartiel 4: ≥140 mmHg). Daarnaast werden de kwaliteit van leven (met behulp van de algehele samenvattende score op de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire [KCCQ-OSS]), NT-proBNP en hoogsensitief troponine T onderzocht in een subgroep van deelnemers met beschikbare data.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Baseline en gemiddelde bereikte SBP van 120 tot 129 mmHg waren geassocieerd met het laagste risico op nadelige uitkomsten bij patiënten met HFpEF. Sacubitril/valsartan verlaagde SBP met 5.2 mmHg (95%CI 4.4-6.0), vergeleken met valsartan na 4 weken en het SBP-verlagende effect was hoger bij vrouwen dan bij mannen. SBP-verlaging ging gepaard met een bescheiden verlaging van NT-proBNP. Het BP-verlagende effect van sacubitril/valsartan was niet verantwoordelijk voor de behandeleffecten van sacubitril/valsartan.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: