Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Drie studies tonen geen schade door ARBs en ACEi in COVID-19 patiënten

Nieuws - 25 mei 2020

Opmerking vooraf:

Op 4 juni publiceerde NEJM dat de publicatie van Mehra et al. is ingetrokken.

-

Binnendringen van het SARS-CoV-2 virus, de veroorzaker van COVID-19, in menselijke cellen wordt gefaciliteerd door interactie met de angiotensine-omzettend enzym 2 (ACE2) receptor. ACE2 katalyseert de omzetting van angiotensine II naar angiotensine-(1-7), dat vasodilaterende, anti-inflammatoire, anti-fibrotische en anti-groei effecten heeft.

ACE2 is daardoor beschermend tegen schadelijke activatie van het renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS). Er is geopperd dat ACE remmers en ARBs de expressie van ACE2 verhogen, resulterend in ernstigere infectie en nadelige uitkomsten in patiënten met COVID-19. Er zijn ook hypotheses gedaan dat ACE remmers anti-inflammatoire effecten van ACE2 tegengaan, maar dit is niet aangetoond in in vitro studies.

Sommige patiënten hebben behandeling met ACE remmers en ARBs gestopt tijdens de COVID-19 pandemie, maar belangrijke wetenschappelijke verenigingen hebben sterk aanbevolen dat deze medicatie niet gestopt moet worden omdat bewijsvoering ontbreekt. Er zijn daarom studies uitgevoerd om de associatie tussen gebruik van RAS remmers en sterfte te onderzoeken in COVID-19 patiënten.

Recent, op 1 mei 2020, zijn er drie publicaties gepubliceerd in de N Eng J Med over het effect van angiotensine-omzettend enzym (ACE) remmers en angiotensine-receptor blokkers (ARBs) in CVD patiënten met COVID-19.

De studie door Mehra et al. gebruikte data van de Surgical Outcomes Collaborative (Surgisphere), een internationaal register (data van 169 ziekenhuizen in 11 landen in Azië, Europa en Noord-Amerika). Data van patiënten met PCR-aangetoond COVID-19 opgenomen tussen 20 december, 2019 en 15 maart, 2020 werden verzameld. Ziekenhuisopname van patiënten moest compleet zijn op 28 maart, 2020 – dus patiënten waren ofwel overleden in het ziekenhuis of waren ontslagen. 8910 Patiënten werden geïncludeerd in deze studie, waarvan 515 overleden (5.8%) en 8395 overleefden. 8.6% Van Patiënten gebruikten ACE remmers en 6.2% ARBs. Gebruik van ACE remmers was geassocieerd met verhoogd risico op overleving ((OD 0.33, 95%CI: 0.22-0.54), terwijl er geen associatie werd gezien voor gebruik van ARBs en sterfte (OD 1.23, 95%CI: 0.87-1.74). Deze resultaten bevestigden niet zorgen over mogelijk schadelijke effecten van RAS remmers op sterfte in patiënten met COVID-19.

Mancia et al voerden een populatie case-control studie uit in het Lombardije -gebied van Italië, gebruikmakend van een snel opgezet register van patiënten met diagnose van infectie van SARS-CoV-2. 6272 gevallen met bevestigde COVID-19 diagnose tussen 21 februari en 11 maart 2020 werden gematched aan 30.759 controles (ontvangers van de Regional Health Service) op basis van geslacht, leeftijd en woonplaats. 23.9% Van gevallen gebruikte ACE remmers vs. 21.4% van controles en 22.2% van gevallen nam ARBs vs. 19.2% van controles. Gebruik van ACE remmers of ARBs was niet geassocieerd met COVID-19 (respectievelijk OR 0.96, 95%CI: 0.87-1.07 en OR 0.95, 95%CI: 0.86-1.05). Er werd ook geen associatie gezien in diegenen met een ernstige of fataal verloop van de ziekte (OR 0.91, 95%CI: 0.69-1.21 voor ACE remmers en OR 0.83, 95%CI: 0.63-1.10 voor ARBs). Deze studie toonde daarom geen bewijs dat ACE remmers of ARBs het risico op COVID-19 beïnvloeden.

In een derde studie door Reynolds et al werd de associatie tussen gebruik van antihypertensiva en kans op een positieve COVID-19 test onderzocht in een cohort van patienten in een groot gezondheidszorgnetwerk in de stad New York (alle patiënten in het New York University Langone elektronische gezondheidsdossier met COVID-19 testresultaten –ofwel positief of negatief– van 1 maart tot 15 april 2020. Een totaal van 12,594 patiënten had een COVID-19 testresultaat, waarvan 46.8% een positief resultaat had en 53.2% een negatief resultaat. Patiënten die behandeld werden met een medicatieklasse werden gematched aan diegenen die niet behandeld werden met die medicatieklasse, volgens propensity scores. Een totaal van 4357 (34.6%) patiënten hadden een geschiedenis van hypertensie; 59.1% waren COVID-19 positief en 40.9% waren COVID-19 negatief. Een absoluut verschil van ten minste 10 percentage punten in de kans op een positieve COVID-19 test voor ACE remmers en ARBs werd uitgesloten in deze patiënten. Bovendien, werd ook een aanzienlijk verschil in kans op ernstige COVID-19 voor ACE remmers en ARBs uitgesloten in hypertensieve patiënten. Vergelijkbare resultaten werden gezien wanneer alle patiënten werden geïncludeerd in de analyses. Deze observationele studie toonde aan dat gebruik van ACE remmers of ARBs niet geassocieerd was met een verhoogd risico op positief testen voor COVID-19.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: