Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Dringende behoefte van huisartsen aan kennis over COVID-19 bij CVD patiënten

Nieuws - 25 mei 2020

Klachten die kunnen wijzen op CVD problemen, zoals benauwdheid of pijn op de borst, zijn vergelijkbaar met de klachten die kunnen voorkomen bij een corona-infectie. Huisartsen kunnen hierdoor moeilijk onderscheid maken tussen beide ziektebeelden. De Hartstichting is samen met huisartsen en cardiologen een onderzoek gestart om beter inzicht te krijgen in de verschillen tussen beide ziektebeelden en zo sneller onderscheid te kunnen maken. Verder moet het onderzoek inzicht opleveren in hoe CVD patiënten met COVID-19 het beste behandeld kunnen worden om ernstige klachten te voorkomen.

Het onderzoek richt zich op patiënten die (nog) niet in het ziekenhuis liggen, of al uit het ziekenhuis ontslagen zijn. CVD patiënten met klachten die kunnen duiden op CVD problemen of COVID-19 hebben contact met de huisarts, maar deze mist kennis over het onderscheid tussen beide ziektebeelden. Ook missen huisartsen kennis over welke CVD patiënten meer risico lopen op complicaties bij een infectie, en hoe complicaties in deze patiënten op tijd herkend kunnen worden. Om snel signalen op te sporen van complicaties zal tijdens het onderzoek een draagbaar apparaat gebruikt worden die de hartslag en ademhaling meet. Ten slotte zullen gevolgen van infectie op lange termijn onderzocht worden, nadat patiënten hersteld zijn van een ernstige infectie.

Bron: Hartstichting, 20 mei 2020

Deel deze pagina met collega's en vrienden: