Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoge incidentie van acute nierschade bij opgenomen patiënten met COVID-19

Acute kidney injury in patients hospitalized with COVID-19

Literatuur - Hirsch JS, Ng JH, Ross DW et al., - Kidney Int. 2020. doi:10.1016/j.kint.2020.05.006

Introductie en methoden

Eerste rapporten meldden een percentage van acute nierschade (acute kidney injury [AKI]) variërend van 0.5% tot 29% bij patiënten met COVID-19 [1-10]. Naast de incidentie is er weinig bekend over AKI in COVID-19. Deze observationele studie vond plaats in 13 ziekenhuizen in en rond New York City en onderzocht de incidentie van AKI bij patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis waren opgenomen. Bovendien werden gegevens over de timing van ontwikkeling van AKI, laboratoriumbevindingen uit urinemonsters en risicofactoren beschreven voor deze patiëntenpopulatie.

Data van 5449 patiënten die tussen 1 maart 2020 en 5 april 2020 met COVID-19 in een ziekenhuis werden opgenomen, werden in deze analyse geïncludeerd. Patiënten jonger dan 18 jaar, met een niertransplantatie of met een nierziekte in het eindstadium werden uitgesloten. AKI werd gedefinieerd volgens Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) criteria (stadium 1: verhoging van serumcreatinine met 0.3 mg/dl binnen 48 uur of 1.5-1.9× verhoging van serumcreatinine ten opzichte van baseline binnen 7 dagen, stadium 2 : 2.9× verhoging van serumcreatinine binnen 7 dagen, stadium 3: 3× of meer verhoging van serumcreatinine binnen 7 dagen of start van nierfunctievervangende therapie).

De primaire uitkomst was ontwikkeling van AKI. Andere uitkomsten waren start van nierfunctievervangende therapie en uitkomst van ziekenhuisopname (nog steeds opgenomen, ontslagen uit ziekenhuis of overleden). Patiënten werden gevolgd tot 12 april 2020.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Uit deze observationele studie in 13 ziekenhuizen in en rond New York City bleek dat 36.3% van de patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis waren opgenomen, AKI ontwikkelde tijdens ziekenhuisopname. De ontwikkeling van AKI kwam vaker voor in patiënten die mechanische beademing nodig hadden vergeleken met diegenen die geen beademing nodig hadden. Onder degenen die beademd werden en AKI ontwikkelden, trad AKI vaak op binnen 24 uur na intubatie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Kidney Int.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: