Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gebruik van antistolling in het ziekenhuis en sterfte in opgenomen COVID-19 patiënten

Association of Treatment Dose Anticoagulation with In-Hospital Survival Among Hospitalized Patients with COVID-19

Literatuur - Paranjpe I, Fuster V, Lala A, et al. - J Am Coll Cardiol 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.05.001

Introductie en methoden

Er is een hoge incidentie van trombotische complicaties geobserveerd in opgenomen COVID-19 patiënten [1,2]. Er zijn anekdotische observaties van verbeterde uitkomsten met systemische antistolling, maar de rol van antistolling in behandelen van COVID-19 patiënten is niet bekend [3,4]. Daarom onderzocht deze studie de associatie tussen gebruik van antistolling in het ziekenhuis en overleving in een groot cohort van COVID-19 patiënten.

Van 2773 opgenomen COVID-19 patiënten binnen het Mount Sinai Health System in de stad New York tussen 14 maart en 11 april 2020, ontvingen 786 (28%) antistolling tijdens ziekenhuisverblijf.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De auteurs concluderen dat deze bevindingen suggereren dat systemische antistolling mogelijk geassocieerd is met verbeterde uitkomsten in patiënten opgenomen met COVID-19. Ze merken echt erop dat voordeel van systemische antistolling gewogen moet worden tegen het risico op bloedingen. De associatie tussen gebruik van antistolling en mechanische ventilatie geeft mogelijk ernstigere klinische presentatie weer van patiënten die antistolling nodig hebben.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: