Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmer verlaagt MI risico voor meerdere MI-subtypen en -groottes

Effect of Evolocumab on Type and Size of Subsequent Myocardial Infarction: A Prespecified Analysis of the FOURIER Randomized Clinical Trial

Literatuur - Wiviott SD, Giugliano RP, Morrow DA et al., - JAMA Cardiol. 2020. doi: 10.1001/jamacardio.2020.0764.

Inleiding en methoden

Door CV patiënten te behandelen met de PCSK9-remmer evolocumab, liet de Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk (FOURIER) trial een reductie zien van 15% in het primaire samengestelde eindpunt van CVD uitkomsten over een mediaan van 2,2 jaar, waaronder een robuuste 27% reductie in MI [1]. Echter, ondanks het voordeel van lipideverlagende therapie (LLT) voor behandeling van MI [1-5], is de prognose van MI-subtypen niet uniform wanneer rekening wordt gehouden met verschillende klinische omstandigheden (spontaan of procedureel), subtypen (STEMI, non-STEMI) of groottes [6, 7].

Deze vooraf gespecificeerde beschrijvende analyse onderzocht daarom het effect van evolocumab op MI uitkomsten in de FOURIER trial. In de FOURIER trial werden patiënten (n=27564, 40-85 jaar) met klinisch evidente CVD (eerdere MI, eerdere non-hemorragische beroerte of symptomatische PAD) gerandomiseerd naar evolocumab of placebo bovenop statinetherapie. Per patiënt werd naar keuze 140 mg om de 2 weken of 420 mg per maand ingenomen.

Voor deze analyse werden, met betrekking tot subtypen, primaire MI eindpunten ingedeeld naar universele MI-subtypen en subtypen gerelateerd aan ECG (STEMI, non-STEMI). Universele subtypen bestonden uit 1 (spontaan atherotrombotisch), 2 (mismatch in vraag-aanbod van myocardiale zuurstof), 3 (presentatie met typische symptomen en overlijden voordat cardiale biomarkers bepaald konden worden), 4 (percutane coronaire interventie [PCI] -gerelateerd) en 5 (geassocieerd met coronaire bypassoperatie). Met betrekking tot grootte, werden MI eindpunten ingedeeld op basis van maximale cardiale troponine-verhoging in veelvouden van de bovengrens van normaal (UNL). Om de timing van voordeel te bepalen, werden seriële landmarkanalyses uitgevoerd van MI van 0 tot 6 maanden, 6 tot 12 maanden, 12 tot 18 maanden en >18 maanden. Acuut en chronisch myocardinfarct niet geassocieerd met ischemie werden geclassificeerd als geen MI. Exclusies van de FOURIER trial relevant voor deze analyse waren MI binnen 4 weken na randomisatie en geplande of verwachte hartchirurgie of revascularisatie binnen 3 maanden na randomisatie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze vooraf gespecificeerde analyse van de FOURIER trial liet zien dat LDL-c-verlaging met evolocumab het risico op MI significant verlaagde. Dat gold voor meerdere MI-subtypen gerelateerd aan plaqueruptuur, kleinere en grotere MI's, en zowel STEMI als non-STEMI.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: