Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hogere FH prevalentie in IHD en ernstige hypercholesterolemie subpopulaties

Worldwide Prevalence of Familial Hypercholesterolemia: Meta-Analyses of 11 Million Subjects

Literatuur - Beheshti SO, Madsen CM, Varbo A et al., - J Am Coll Cardiol 2020. doi: 10.1016/j.jacc.2020.03.057.

Introductie en methoden

Studies van de afgelopen jaren hebben de prevalentie van FH geschat op 1:200 tot 1:250 in de algemene populatie [1-6]. Vooral als gekeken wordt naar subpopulaties van IHD en hyperlipidemie, komt FH relatief vaak voor. Er zijn echter geen algemene schattingen bekend van FH prevalentie in deze subpopulaties, waardoor FH waarschijnlijk wereldwijd blijft ondergediagnostiseerd.

De huidige studie voerde systematische reviews en meta-analyses uit om een schatting te geven aan de prevalentie van FH in de algemene populatie, patiënten met IHD, patiënten met premature IHD en in patiënten met ernstige hypercholesterolemie (LDL ≥190 mg/dL). IHD werd gedefinieerd als een samenstelling van fataal en niet-fataal MI, angina pectoris en coronaire revascularisatie. Premature IHD werd onderscheiden van IHD als de onderzoekers verklaarden dat IHD prematuur was of als een leeftijdsgrens (onderzocht in sensitiviteitsanalyses) voor geïncludeerde deelnemers werd gedefinieerd. Er werd gezocht naar peer-reviewed studies en abstracts van conferenties in PubMed (MEDLINE), Embase en het Web of Science tot 3 juni 2019. Combinaties van de volgende termen werden gebruikt als trefwoorden en/of Medical Subject Heading-termen voor de zoekopdracht: “familial hypercholesterol(a)emia,” “prevalence,” “frequency,” en “screening.”

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De prevalentie van FH was 1:313 in de algemene bevolking, 1:31 bij patiënten met IHD, 1:15 bij patiënten met premature IHD en 1:14 bij patiënten met ernstige hypercholesterolemie. De algemene FH prevalentieschattingen moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd vanwege grote heterogeniteit tussen de studies. De prevalentie van FH in de algemene populatie is onbekend in 90% van de landen in de wereld.

Redactioneel commentaar

Kastelein et al. [7] merken op dat de hogere FH prevalentieschattingen gevonden door Beheshti et al. met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd, omdat ze mogelijk worden vertekend door studies te includeren die zich enkel beperken tot diagnose op basis van klinische criteria in plaats van moleculaire criteria. De prevalentie van FH in de bestudeerde subpopulaties op basis van DNA tests lijkt lager te zijn in vergelijking met studies die alleen klinische criteria gebruiken (IHD: 4,8 keer hoger in plaats van 10 keer hoger; premature IHD: 3,7 keer hoger in plaats van 20 keer hoger; ernstige hypercholesterolemie: 2,0 keer hoger in plaats van 23 keer hoger). Wanneer FH patiënten geïdentificeerd worden met klinische criteria, wordt bij 12% tot 58% van de patiënten geen genetische oorzaak gevonden [8]. Bovendien, zoals Kastelein et al. opmerken, worden klinische scores automatisch opgeblazen wanneer diagnostische criteria worden gebruikt in een cohort dat gedeeltelijk is geselecteerd op basis van diezelfde criteria. Tenslotte is een andere mogelijke confounding factor dat patiënten met zeer hoge niveaus van lipoproteïne(a) (Lp(a)) onterecht als FH patiënten geclassificeerd kunnen worden, aangezien cholesterol in Lp(a) wordt gemeten als onderdeel van LDL-c in de Friedewald-formule [11]. Gebruikmaking van data van whole-exome sequencing resultaten zou de potentiële klinische bias kunnen omzeilen. Wanneer bijvoorbeeld 3 studies worden gecombineerd waarin whole-exome sequencing werd uitgevoerd in niet-geselecteerde cohorten, waaronder een recente studie uit het VK die niet opgenomen werd in de meta-analyse, wordt een op genetische diagnose-gebaseerde FH prevalentie gevonden van 1:207 onder 113205 deelnemers uit de algemene populatie [3, 9, 10]. Over het algemeen laat de huidige studie zien dat FH een veel voorkomende aandoening is. Vroege detectie en behandeling zijn belangrijk omdat het starten van een statinebehandeling bij kinderen met FH het risico op CVD verlaagt [12].

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol Vind het commentaar op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: