Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Health professionals melden een daling van STEMI opnames sinds COVID-19-uitbraak

Admission of patients with STEMI since the outbreak of the COVID-19 pandemic. A survey by the European Society of Cardiology

Literatuur - Pessoa-Amorim G, Camm CF, Gajendragadkar P et al., - Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2020. doi: 10.1093/ehjqcco/qcaa046.

Introductie en methoden

Schattingen suggereren dat meer dan een derde van de wereldbevolking in april 2020 te maken had met een vorm van "lockdown" als gevolg van de COVID-19-pandemie [1]. Rond dezelfde tijd werd in verschillende landen ook een vermindering van ziekenhuisopnames gemeld voor acute niet-overdraagbare aandoeningen, zoals myocardinfarct en beroerte [2-9].

CVD blijft wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Wereldwijd sterven jaarlijks 17.9 miljoen mensen aan hart- en vaatziekten, waarvan 85% is te wijten aan hartaanval en beroerte en ~ 38% komt voor bij personen met een leeftijd onder de 70 jaar [10-12]. De focus van zorgverlening en zorgbeleid is momenteel gericht op de COVID-19-pandemie. Er blijft echter belangrijk te realiseren dat andere ernstige aandoeningen blijven bestaan, zoals acute coronaire syndromen (ACS). Deze enquête werd uitgevoerd door de ESC en onderzocht de perceptie van cardiologen en CV-verpleegkundigen met betrekking tot de verandering in frequentie en timing van ST-elevatie myocardinfarct (STEMI) opnames in hun ziekenhuis.

Er werd een elektronische vragenlijst gestuurd naar 186.000 ESC-contacten. De respondenten werd gevraagd om een schatting te maken van veranderingen in STEMI opnames of vertraagde presentaties. Ook werd ze gevraagd om informatie te geven over de aanwezigheid van "lockdown" in hun land en aan te geven in hoeverre er in hun ziekenhuis sprake was van COVID-19-gerelateerde herstructurering van cardiologieafdelingen en het aantal COVID-19-opnames in hun ziekenhuis. In totaal hebben 3101 personen de vragenlijst ingevuld (1.7%). 58% was afkomstig uit Europa, 23.7% uit Azië, 7.1% uit Zuid-Amerika, 5.3% uit Noord-Amerika, 4.7% uit Afrika en 1.2% uit Oceanië.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Uit deze enquête bleek dat 78.8% van de respondenten een afname van STEMI opnames waarnam sinds het begin van de COVID-19-uitbraak, waarvan 65.2% een afname van >40% rapporteerde. Slechts 3.0% van de respondenten meldde een toename van STEMI opnames. Respondenten meldden ook een toename van STEMI patiënten die werden opgenomen buiten het optimale venster voor PCI of trombolyse.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: