Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Strategie voor afname van antihypertensiva net zo goed als standaardzorg in ouderen

Effect of Antihypertensive Medication Reduction vs Usual Care on Short-term Blood Pressure Control in Patients With Hypertension Aged 80 Years and Older- The OPTIMISE Randomized Clinical Trial

Literatuur - Sheppard JP, Burt J, Lown M, et al. - JAMA 2020; 323:2039-2051. doi:10.1001/jama.2020.4871

Introductie en methoden

Ongeveer 50% van oudere patiënten ≥80 jaar krijgen antihypertensiva voorgeschreven [1]. Maar trials zoals de SPRINT trial representeerden slecht een derde van oudere individuen in de algemene populatie [2], resulterend in een debat over hoe uitkomsten te gebruiken van deze trials in oudere, kwetsbare patiënten met multimorbiditeit [3]. Sommige observationele studies suggereren dat lagere bloeddruk [BP] en meerdere antihypertensieve therapieën mogelijk schadelijk zijn in oudere patiënten met multimorbiditeit [4-6]. Een persoonlijke aanpak voor het voorschrijven van antihypertensiva in kwetsbare, oudere patiënten wordt aanbevolen in richtlijnen, waaronder minder voorschijven om kwaliteit van leven te verbeteren [7-9]. Maar bewijsvoering ontbreekt over hoe medicatie afname te bereiken en daarom is onderzoek over dit onderwerp nodig.

De Optimising Treatment for Mild Systolic Hypertension in the Elderly (OPTIMISE) trial onderzocht een gestructureerde aanpak om antihypertensiva te verminderen in oudere patiënten met multimorbiditeit en gereguleerde systolische hypertensie die 2 of meer antihypertensiva kregen voorgeschreven. Er werd onderzocht of medicatie verminderd kon worden zonder significante veranderingen in BP regulatie, kwetsbaarheid, kwaliteit van leven, nadelige effecten, serieuze nadelige events en verandering in BP na follow-up van 12 weken.

De OPTIMSE trial had een eerste lijns-gebaseerd, gerandomiseerd, parallelle groep, non-inferioriteit design en werd uitgevoerd in Engeland. 569 Deelnemers werden gerandomiseerd in een 1:1 ratio naar een strategie van antihypertensiva afname of standaardzorg en gevolgd voor 12 weken. Inclusiecriteria waren leeftijd ≥80 jaar, baseline SBP <150 mmHg en 2 of meer voorgeschreven antihypertensiva voor ten minste 12 maanden.

Een medicatie-afname algoritme werd gegeven aan deelnemende eerstelijnszorg artsen om hun te helpen beslissen welk antihypertensiva verwijderd zou moeten worden voor deelnemers in de interventiegroep. De eerstelijnszorgartsen werden ook gevraagd om een algoritme te volgen om veiligheid te monitoren. Deze omvatten om behandeling te herstarten als SBP >150 mmHg was of DBP >90 mmHg voor meer dan 1 week, nadelige events optraden, of signalen van versnelde hypertensie ontwikkelden.

Primaire uitkomst was het relatieve risico van SBP regulatie (<150 mmHg) tussen groepen na 12-weken follow-up.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De OPTIMSE trial in oudere patiënten 80 jaar of ouder toonde aan dat een aanpak voor vermindering van antihypertensiva net zo goed was als standaardzorg wanneer gekeken werd naar SBP regulatie (gedefinieerd als <150 mmHg) na 12 weken follow-up. Deze resultaten suggereren dat antihypertensiva-afname bereikt kan worden in oudere patiënten die meerdere antihypertensiva innemen zonder een verandering in SBP regulatie. Data was helaas gelimiteerd tot 12 weken.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA

Deel deze pagina met collega's en vrienden: