Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Screening voor AF, HF en CAD in eerstelijnszorg

5' educatie - 16 juni 2020 - Victor Zwartkruis - UMC Groningen

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen naar aanleiding van de recente publicatie van Zwartkruis en collega's in Prev. Med.

Faculty

Victor Zwartkruis, MD, is promovendus onder supervisie van professor Rudolf de Boer en professor Michiel Rienstra in het UMC Groningen. Zijn onderzoek richt zich op vroege detectie en vroege behandeling van hart- en vaatziekten, met name hartfalen en boezemfibrilleren.

Disclosures

Meningen en interpretaties komen voor rekening van de sprekers en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Vind de gepubliceerde studie hier Vind onze samenvatting van de studie hier

Deel deze pagina met collega's en vrienden: