Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AF patiënten zonder CV comorbiditeiten hebben geen verhoogd risico op beroerte

Association of Atrial Fibrillation Without Cardiovascular Comorbidities and Stroke Risk: From the REGARDS Study

Literatuur - Singleton MJ, Imtiaz-Ahmad M, Kamel H et al., - J Am Heart Assoc. 2020 Jun 4;e016380. doi: 10.1161/JAHA.120.016380.

Introductie en methoden

Atriumfibrilleren (AF) gaat gepaard met een tweevoudig verhoogd risico op sterfte door alle oorzaken en een vijfvoudig verhoogd risico op beroerte [1-3]. Antistollingsbehandeling is geïndiceerd voor de meeste patiënten met niet-valvulaire AF met een CHA2DS2VASc-score van ≥2 [4,5]. Het risico/batenprofiel van antistollingsbehandeling bij AF patiënten zonder CV comorbiditeiten blijft echter onduidelijk. In de literatuur bestaat geen consensus over het risico op een beroerte bij AF patiënten zonder CV comorbiditeiten. Sommige studies hebben een verhoogd risico op een beroerte gevonden bij deze patiënten [6-8], terwijl andere studies melden dat het risico op een beroerte niet te onderscheiden is van de algemene bevolking [9,10]. Deze studie evalueerde het risico op beroerte bij patiënten met en zonder AF en met en zonder comorbiditeiten in de REGARDS studie (Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke) [11].

De REGARDS studie was een longitudinale populatie-gebaseerde cohortstudie waaraan 30239 zwarte en witte mensen deelnamen, ≥45 jaar oud. De studie was ontworpen om regionale en raciale verschillen in het risico op een beroerte te onderzoeken. Voor de huidige studie werden in totaal 28253 in deelnemers uit de REGARDS studie onderverdeeld in 4 groepen: 1: deelnemers zonder AF en zonder CV comorbiditeiten (referentiegroep, n=7837, 27.7%), 2: deelnemers zonder AF maar met CV comorbiditeiten (n=18103, 64.1%), 3: deelnemers met AF maar geen CV comorbiditeiten (n=386, 1.4%) en 4: deelnemers met AF en CV comorbiditeiten (n = 1927, 6.8%).

Het primaire doel was om het risico op beroerte te evalueren bij patiënten met AF maar zonder CV comorbiditeiten (groep 3), vergeleken met patiënten zonder AF en zonder CV comorbiditeiten (groep 1). De mediane follow-up was 8.7 jaar (IQR 5.8-11.6).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse van de REGARDS studie toonde aan dat AF patiënten zonder CV comorbiditeiten geen verhoogd risico op beroerte hadden in vergelijking met patiënten zonder AF en zonder CV comorbiditeiten. Personen met CV comorbiditeiten, met en zonder AF, hadden een verhoogd risico op zowel een beroerte van welk type dan ook als een beroerte met cardio-embolische oorzaak.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: