Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fase 2-dosisbepalingsstudie met PCSK9i bij kinderen en adolescenten met HeFH

PCSK9 inhibition with alirocumab in pediatric patients with heterozygous familial hypercholesterolemia: The ODYSSEY KIDS study

Literatuur - Daniels S, Caprio S, Chaudhari U et al., - J Clin Lipidol. 2020. doi: 10.1016/j.jacl.2020.03.001.

Introductie en methoden

Heterozygote familiaire hypercholesterolemie (HeFH) is een veel voorkomende genetische aandoening die wordt gekenmerkt door verhoogde LDL-c-niveaus en een verhoogd risico op CV events [1-3]. Het is aangetoond dat vroege initiatie van lipidenverlagende therapie effectief is bij het verminderen van surrogaatmarkers van CVD bij jongeren [4]. De PCSK9-remmer alirocumab verlaagt LDL-c bij volwassenen, maar is niet goedgekeurd bij kinderen en adolescenten [5-7]. Deze open-label studie evalueerde de effectiviteit, veiligheid en optimale dosering van alirocumab in een fase 2-studie (ODYSSEY KIDS) bij kinderen en adolescenten (8 tot 17 jaar) met HeFH.

In totaal werden 42 HeFH patiënten geïncludeerd. Deelnemers waren 8 tot 17 jaar oud (gemiddelde leeftijd 12.4 jaar), hadden een lichaamsgewicht (BW) ≥25 kg en LDL-c ≥130 mg/dL ondanks dat ze behandeld werden met optimale statine- of andere lipidenmodificerende therapieën (95% van de patiënten gebruikten een statine). Patiënten werden ingedeeld in 4 cohorten met verschillende doseringsschema's: cohort 1 (n=10): 30 mg (BW<50 kg) of 50 mg (BW ≥50 kg) alirocumab Q2W; cohort 2 (n=10): 40 mg (BW <50 kg) of 75 mg (BW ≥50 kg) Q2W; cohort 3 (n=11): 75 mg (BW <50 kg) of 150 mg (BW ≥50 kg) Q4W; cohort 4 (n=11): 150 mg (BW <50 kg) of 300 mg (BW ≥50 kg) Q4W.

Na een screeningperiode van maximaal 6 weken werden patiënten gedurende 8 weken behandeld met alirocumab (12 weken in cohort 4), gevolgd door een follow-upperiode van 6-8 weken in cohorten 1-3. Cohort 4 had geen follow-upperiode. Patiënten die de hoofdfase (open-label dosisbepalingsperiode [OLDFI]) met succes hebben doorlopen, konden meedoen aan de open-label extensie-fase (OLE). Na voltooiing van de eerste 3 cohorten werd het doseringsregime van cohort 2 geselecteerd voor de geplande fase 3 studie. Patiënten van cohort 1 tot en met 3 kregen tijdens de OLE-periode het doseringsregime van cohort 2. Patiënten in cohort 4 bleven tijdens de OLE-periode op hun initiële doseringsregime. Werkzaamheid en farmacokinetiek werden geanalyseerd vanaf baseline tot week 8 (OLDFI-periode). De veiligheid van de behandeling werd geanalyseerd in gecombineerde OLDFI- en OLE-perioden.

Het primaire eindpunt was de procentuele verandering in LDL-c van baseline tot week 8. De veiligheidsanalyse was gebaseerd op bijwerkingen die tijdens de behandeling optraden (TEAE's).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze fase 2-dosisbepalende studie toonde aan dat PCSK9-remmer alirocumab LDL-c-niveaus verlaagde en over het algemeen goed werd verdragen door kinderen en adolescenten met HeFH. Verder onderzoek is echter vereist. De doseringsschema's die werden gebruikt in cohorten 2 (40 mg [BW<50 kg] of 75 mg [BW ≥ 50 kg] Q2W) en 4 (150 mg [BW <50 kg] of 300 mg [BW ≥ 50 kg] Q4W) werden geselecteerd voor verdere evaluatie in een fase 3-studie bij kinderen en adolescenten met HeFH.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Clin Lipidol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: