Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Icosapent ethyl vermindert zowel eerste als totale CV events in diabetespatiënten

Nieuws - 22 juni 2020

Icosapent ethyl 4 g/dag resulteerde in substantiële CV voordelen in diabetespatiënten die op therapie van statines zaten. Beide eerste en totale (eerste en terugkerende) CV events werden verlaagd met icosapent ethyl in vergelijking met placebo (HR voor eerste events was 0.77, 95%CI: -0.66-0.88, P=0.0003; HR voor totale events 0.77, 95%CI: 0.68-0.87, P=0.00005).

Werkzaamheid en veiligheid met icosapent ethyl in de diabetes subgroep waren consistent met dat gezien in de totale trialpopulatie, waaronder reducties in secundaire en tertiaire uitkomsten en niet-significante verhoging in AF/flutter (3.5% in de icosapent ethylgroep vs. 2.2.% in de placebogroep, P=0.13) en een verhoging in bloedingen (3.5% in diegenen met icosapent ethyl vs. 10.9% in diegenen met placebo, P=0.02 (ernstige bloedingen waren niet significant verhoogd). Nuchter glucose en HbA1c waren stabiel tijdens de trial.

In de REDUCE-IT trial, gebruik van icosapent ethyl, 4g/dag, resulteerde in een verlaging van CV risico in vergelijking met placebo in statine-behandelde patiënten met of diabetes plus risicofactoren of vastgesteld CVD. Primair eindpunt was een samenstelling van CV sterfte, myocardinfarct, beroerte, coronaire revascularisatie of onstabiele angina. Belangrijk secundair eindpunt was CV sterfte, MI of beroerte. 58.5% van patiënten in REDUCE-IT had diabetes, waarvan 91% op ≥1 diabetes medicatie zaten en 49.5% op ≥2.

-Onze verslaglegging van ADA 2020 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: