Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe SGLT2 remmer non-inferieur aan placebo voor CV uitkomsten

Nieuws - 22 juni 2020

Resultaten van de eValuation of ERTugliflozin EffIcacy and Safety CardioVascular Outcomes Trial (VERTIS-CV) trial gepresenteerd op ADA’s 80e Scientific Sessions toonde aan dat de SGLT2 remmer ertugliflozine niet het risico op CV events verlaagde in T2DM patienten met vastgesteld CVD. Percentage van primaire eindpunten was vergelijkbaar in patienten behandeld met ertugliflozine en diegenen met placebo (beide 11.9%, P<0.001 voor non-inferioriteit). Ziekenhuisopname voor hartfalen (HF) was verminderd in diegenen behandeld met ertugliflozine in vergelijking met diegenen op placebo. Veiligheidsprofiel was consistent met dat van andere SGLT2i remmers (aantal amputaties was 0.6 per 100 patiëntjaren in de ertugliflozinegroep vs. 0.5 in de placebogroep).

Het relatieve nieuwe lid van de SGLT2 remmer-klasse, ertugliflozine, is goedgekeurd als een aanvulling op dieet en beweging om glycemische regulatie te verbeteren in T2DM patiënten. De VERTIS-CV trial, een internationale fase 3, gerandomiseerde, parallel-groep trial, werd uitgevoerd om CV veiligheid van ertugliflozine te evalueren. 8235 T2DM patiënten werden geïncludeerd, die een gedocumenteerde geschiedenis van atherosclerose hadden, waarbij coronaire, cerebrale of perifere vasculaire gebieden waren betrokken. Patiënten werden gerandomiseerd naar 15 mg ertugliflozine, 5 mg ertugliflozine of placebo, eenmaal daags. Follow-up was 6.1 jaar. Primaire eindpunt waas tijd tot eerste gebeurtenis van majeure nadelige CV events, bestaande uit CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte.

Bron: persbericht ADA, 16 juni, 2020

Deel deze pagina met collega's en vrienden: