Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2i vermindert risico op nieuwe T2DM

Nieuws - 22 juni 2020

Een vooraf gespecificeerde analyse van de DAPA-HF studie gepresenteerd op de American Diabetes Association’s (ADA’s) 80e Virtual Scientific Sessions toonde dat de SGLT2 remmer dapagliflozine resulteerde in een verlaging van nieuwe T2DM in patiënten met hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF).

DAPA-HF was een fase 3, placebo-gecontroleerde, internationale trial die het effect van dapagliflozine in patiënten met HFrEF evalueerde. 4744 Patiënten met en zonder T2DM werden geïncludeerd en gerandomiseerd naar dapagliflozine of placebo.

Behandeling met dapagliflozine verlaagde risico op verslechterend HF of CV sterfe in vergelijking met placebo, onafhankelijk van aanwezigheid of afwezigheid van diabetes

Deze vooraf gespecificeerde analyse onderzocht het effect van dapagliflozine op incidentie van T2DM in vergelijking met placebo in 2605 deelnemers zonder T2DM op baseline. 1298 Deelnemers werden toegewezen aan de dapagliflozinegroep en 1307 aan de placebogroep.

Nieuwe T2DM was gedefinieerd als HbA1c ≥6.5% op twee aaneensluitende studiebezoeken. Mediane follow-up was 18.2 maanden.

157 Deelnemers ontwikkelden T2DM, waarvan 150 prediabetes hadden op baseline. Dapagliflozine verminderde nieuwe diabetes met 32% (4.9% ontwikkelden T2DM in de dapagliflozinegroep vs. 7.1% in de placebogroep). Een extra verkennende analyse toonde aan dat patiënten die T2DM ontwikkelden tijdens de trial een 70% verhoging van mortaliteit hadden, na correctie voor baselinekarakteristieken.

Bron: persbericht ADA, 15 juni, 2020

Deel deze pagina met collega's en vrienden: