Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie op jongere leeftijd geassocieerd met hoger risico op sterfte

Association of Age of Onset of Hypertension With Cardiovascular Diseases and Mortality

Literatuur - Wang C, Yuan Y, Zheng M et al., - J Am Coll Cardiol. 2020. doi: 10.1016/j.jacc.2020.04.038.

Introductie en methoden

Om CVD te voorkomen met identificatie en interventie van CV risicofactoren, zoals hypertensie, is de meeste aandacht besteed aan populaties van middelbare leeftijd en aan ouderen. Jongere populaties worden vaak over het hoofd gezien bij inschatting van de impact van hypertensie op CV risico op latere leeftijd. Ook is er veel minder bewustzijn, alsmede behandeling en regulatie, van hypertensie bij jongere populaties in vergelijking met de oudere generatie [1, 2]. Echter, hypertensie op jongere leeftijd is geassocieerd met verhoogd risico op CV sterfte en hypertensie eindorgaanschade [3, 4].

Deze studie evalueerde associaties van nieuwe hypertensie met risico's op incidente CVD en sterfte door alle oorzaken in verschillende leeftijdsgroepen. Deelnemers (n=71245) kwamen uit een prospectieve cohortstudie in de Kailuan-gemeenschap (China) en waren normotensief (vrij van hypertensie) en vrij van CVD bij eerste beoordeling (juli 2006 tot oktober 2007) [5, 6]. Van deze groep deelnemers kregen 20221 deelnemers de diagnose hypertensie tot 31 december 2015 (vijfde beoordeling). Controledeelnemers werden willekeurig geselecteerd voor elke deelnemer met nieuwe hypertensie, gematcht naar leeftijd (±1 jaar) en geslacht, wat resulteerde in 19887 case-control-paren. Uitkomsten werden gedefinieerd als eerste optreden van CVD (MI, ischemische beroerte (IS) of hemorragische beroerte (HS)) of sterfte door alle oorzaken. Deelnemers werden als volgt verdeeld in leeftijdsgroepen van ontstaan van hypertensie: <45 jaar, 45-54 jaar, 55-64 jaar en ≥65 jaar. Hypertensie werd gedefinieerd als BP ≥140/90 mm Hg of zelf-gerapporteerd gebruik van antihypertensiva. Gemiddelde follow-up was 6,5 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De resultaten lieten zien dat nieuwe hypertensie in een Chinese cohortstudie geassocieerd was met hoger CVD risico en hoger sterfterisico door alle oorzaken. De associatie tussen nieuwe hypertensie en sterfte door alle oorzaken was sterker bij jongere individuen. De auteurs stelden voor dat CV- en sterfterisico beter in acht genomen moeten worden bij diegenen met hypertensie op jonge leeftijd, vooral gezien het lagere bewustzijn van mogelijke gezondheidsrisico's van hypertensie bij jongere populaties.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: