Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gunstig effect van SGLT2-remmer in HFrEF onafhankelijk van gebruik van diuretische therapie

Nieuws - 25 juni 2020

Dapagliflozin and diuretic use in patients with heart failure and reduced ejection fraction in DAPA-HF

HFA Discoveries 2020 webinar gepresenteerd door dr. Alice Jackson (Glasgow, VK)

Introductie en methoden

De DAPA-HF trial toonde aan dat SGLT2-remmer dapagliflozine het risico op verslechtering van hartfalen (HF) of CV sterfte bij patiënten met HFrEF verminderde. Effecten van SGLT2-remming omvatten natriurese, glycosurie en waterexcretie. In de DAPA-HF trial werd 84% van de patiënten op baseline behandeld met conventionele diuretica. Er is echter weinig bekend over de effecten van het toevoegen van een SGLT2-remmer bij patiënten met HFrEF die al conventionele diuretische therapie ontvangen.

Deze analyse van patiënten in de DAPA-HF trial onderzocht effectiviteits- en veiligheidsuitkomsten per diuretische categorie. In totaal werden 4616 patiënten uit de DAPA-HF trial ingedeeld in 4 groepen volgens furosemide-equivalente dagelijkse doses lisdiureticum: geen diureticum (n = 736),<40 mg (n = 1311), 40 mg (n = 1365 ) en >40 mg (n = 1204). Patiënten die een diureticum gebruikten wat niet onder de lisdiuretica valt, werden opgenomen in de groep van <40 mg.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse toonde aan dat de dosis van diureticum bij de meeste patiënten niet veranderd werd tijdens follow-up in de DAPA-HF trial. Gunstige effecten van dapagliflozine bij het verminderen van risico op het primaire samengestelde eindpunt, de componenten ervan en sterfte door alle oorzaken bleven aanhouden, ongeacht het gebruik van diuretica of dosis van een diureticum. Nadelige nierevents en stopzetting van de onderzochte therapie als gevolg van bijwerkingen kwamen niet vaker voor bij patiënten die dapagliflozine kregen, vergeleken met patiënten op placebo. Behandeling met dapagliflozine leidde tot een aanhoudende verhoging van de hematocrietwaarde, ongeacht het gebruik van diuretica, dosis of dosisaanpassing.

-Onze verslaglegging van HFA Discoveries is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het webinar -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: