Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Familiaire hypercholesterolemie bij kinderen en adolescenten

10' educatie - 29 juni 2020 - Dr. Bert Wiegman - Amsterdam UMC, loc. AMC

Video navigation menu

  • Waarom moet FH zo vroeg mogelijk opgespoord worden? 00:17
  • Resultaten uit Europees onderzoek naar homozygote en heterozygote FH 02:18
  • Opsporing van FH in Nederland en in het buitenland 05:57
  • Wat zijn de effecten van vroegtijdige opsporing? 07:02

In kinderen met FH toonde behandeling met statine na 2 jaar follow-up:

  • A. regressie van IMT (intima-media dikte)
  • B. dat statinetherapie niet voldoende is om IMT te stabiliseren
  • C. minimaal verhoogde IMT
  • D. hetzelfde patroon IMT-verandering als bij onaangetaste broers en zussen
Toon het juiste antwoord.

Educatieve informatie

Deze video maakt deel uit van de LEEFH Educatie Serie Familiaire Hypercholesterolemie.

Het doel van de serie is om verschillende aspecten die van belang zijn voor de diagnostiek en behandeling van Familiaire Hypercholesterolemie (FH) te belichten en zo het bewustzijn over FH te vergroten.

Andere video’s uit deze serie:

Over LEEFH

Stichting LEEFH richt zich op het opsporen van de 40.000 familieleden met Familiaire Hypercholesterolemie (FH) die nog niet zijn gevonden.

FH is een van de meest voorkomende erfelijke stofwisselingsziekten in Nederland. Ongeveer 70.000 mensen hebben FH (ruwweg 1 op 250 Nederlanders).

Sinds 2014 coördineert LEEFH landelijk de opsporing van en de zorg voor families met FH. Dat doen ze door voorlichting, landelijke coördinatie van het DNA-onderzoek en regionale afstemming met de LEEFH-centra. Iedereen met vragen over FH of het (aanvragen van) DNA-onderzoek kan bij hen terecht.

Faculty

Dr. Bert Wiegman is kinderarts en kindercardioloog in het Amsterdam UMC, loc. AMC. Hij is intensief betrokken bij de zorg voor kinderen met FH en andere dyslipidaemieën.

Disclosures

Deze LEEFH educatieve video is tot stand gekomen op initiatief van Stichting LEEFH en CVGK. Interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van LEEFH / CVGK.

Deze opname is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van Amgen en Novartis.

Ga naar de website van Stichting LEEFH

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: