Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2i vermindert patiënt-gerapporteerde HF-symptoombelasting bij HFrEF

Nieuws - 30 juni 2020

Patient-reported outcomes with empagliflozin in the EMPERIAL trials

HFA Discoveries 2020 webinar gepresenteerd door Prof. JoAnn Lindenfeld (Nashville, VS)

Introductie en methoden

Er is aangetoond dat SGLT2-remmers symptomen verbeteren bij patiënten met HFrEF, zoals gemeten door de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ). De effecten van empagliflozine bij patiënten met HF, met of zonder T2DM, op patiënt-gerapporteerde uitkomsten en een loopafstand-test van 6 minuten zijn onderzocht in twee EMPERIAL trials.

In de EMPERIAL-reduced (LVEF ≤40%, n=312) en EMPERIAL-preserved (LVEF >40%, n=315) trials werden patiënten gerandomiseerd (1:1) naar behandeling met empagliflozine 10 mg qd of placebo gedurende 12 weken. In de huidige analyses werden de KCCQ - Total Symptom Score (KCCQ-TSS) en Chronic Heart Failure Questionnaire-Self-Administered Standardized Format (CHQ-SAS) gebruikt om patiënt-gerapporteerde uitkomsten te meten op baseline en in week 12. Aangezien het primaire eindpunt voor zowel EMPERIAL-reduced als EMPERIAL-preserved neutraal was, worden alle resultaten als verkennend beschouwd.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Patiënt-gerapporteerde uitkomsten in de EMPERIAL trials suggereren een trend naar vermindering van de HF-symptoombelasting gemeten met KCCQ-TSS met empagliflozine in vergelijking met placebo bij patiënten met HFrEF. Een trend naar verbeteringen in de last van vermoeidheid en dyspneu, gemeten met CHQ-SAS, met empagliflozine werd waargenomen bij HFrEF patiënten. Er werden geen behandeleffecten op KCCQ-TSS en CHQ-SAS waargenomen bij patiënten met HFpEF.

-Onze verslaglegging van HFA Discoveries is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het webinar -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: