Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

80 mg tafamidis verlaagt mortaliteit in vergelijking met 20 mg in ATTR-CM patiënten

Nieuws - 1 juli 2020

Tafamidis 80 mg demonstrates a significant survival benefit over tafamidis 20 mg in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy

HFA Discoveries 2020 webinar gepresenteerd door Thibaud Damy (Creteil, Frankrijk)

Introductie en methoden

In de ATTR-ACT trial (Tafamidis in Transthyretin Cardiomyopathy), resulteerde behandeling met tafamidis meglumine in een verlaging van mortaliteit en CV-gerelateerde ziekenhuisopname in vergelijking met placebo in patienten met transthyretine amyloïd cardiomyopathie (ATTR-CTM). Dit was in een primaire vergelijking van gepoolde data van doses van 20 mg en 80 mg tafamidis. De trial was niet ontworpen voor een definitieve dosisbepaling. Patiënten die de ATTR-ACT trial voltooiden kwamen in aanmerking voor een langetermijn-extensiestudie (LTE).

Deze studie evalueerde het effect van tafamidis 80 mg in vergelijking met tafamidis 20 mg op mortaliteit met gebruik van data van de ATTR-ACT trial en de LTE studie. Associaties werden gecorrigeerd voor de volgende voorspellende factoren van overleving: leeftijd, NT-proBNP en functionele capaciteit, gemeten door 6-minuten looptestafstand (6MWT).

In ATTR-ACT warden 441 patiënten gerandomiseerd naar 80 mg tafamidis, 20 mg tafamidis of placebo in een 2:1:2 ratio. Na 30 maanden gingen patienten in de LTE studie die 80 mg tafamidis gebruikten door met hun behandeling, als ook patiënten op 20 mg tafamidis. Patienten op placebo werden opnieuw gerandomiseerd in een 2:1 ratio naar 80 mg tafamidis of 20 mg tafamidis. In juli 2018 was er een protocolaanpassing waarbij alle LTE studiedeelnemers werden omgezet naar een nieuwe formulering van tafamidis vrije zuren 61 mg, wat bio-equivalent is aan tafamidis meglumine 80 mg.

Belangrijkste resultaten

Conclusies

Voordeel van 80 mg tafamidis over 20 mg werd duidelijk na langere follow-up, met een significante verlaging in mortaliteit na 51 maanden in patiënten met ATTR-CTM. De auteurs van de studie concluderen dat deze bevindingen bijdragen aan de bewijsvoering dat 80 mg tafamidis de voorkeursdosis is in patiënten met ATTR-CM.

-Onze verslaglegging van HFA Discoveries is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het webinar -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: