Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verslechtering van LVEF tot middenbereik verhoogt risico op nadelige uitkomsten bij HFmrEF

Association of Prior Left Ventricular Ejection Fraction With Clinical Outcomes in Patients With Heart Failure With Midrange Ejection Fraction

Literatuur - Brann A, Janvanishstaporn S, and Greenberg B - JAMA Cardiol. 2020. doi: 10.1001/jamacardio.2020.2081.

Introductie en methoden

Veel trials naar therapieën voor HF excludeerden patiënten met hartfalen (HF) met midrange-ejectiefractie (HFmrEF, LVEF tussen 40% en 50%). Er is daarom minder informatie bekend over klinische kenmerken van patiënten met HFmrEF, vergeleken met patiënten met HF met behouden ejectiefractie (HFpEF, LVEF van 50% of hoger) en patiënten met HF met verminderde ejectiefractie (HFrEF, LVEF minder dan 40%) [1-3]. Overgang naar de HFmrEF-categorie kan plaatsvinden door verbetering van een voorheen verminderde LVEF of verslechtering van een voorheen normale LVEF. Deze retrospectieve cohortstudie evalueerde of het risico op toekomstige events bij HFmrEF patiënten werd beïnvloed door verandering in LVEF van een eerdere meting.

Er werden in totaal 448 volwassenen met gedocumenteerde HFmrEF in deze analyse geïncludeerd. Alle geïncludeerde patiënten hadden een LVEF van 40% tot 50% gemeten met transthoracale echocardiografie (TTE) en ten minste één eerdere TTE ter vergelijking die ten minste 3 maanden vóór de indexstudie werd uitgevoerd. Patiënten werden gecategoriseerd op basis van de observatie of hun LVEF ofwel verbeterd was ten opzichte van een eerdere LVEF van minder dan 40% (verbeterde groep, n = 157, 35%), stabiel bleef tussen 40% en 50% (stabiele groep, n = 67, 15%) ) of verslechterd was ten opzichte van een eerdere LVEF van meer dan 50% (verslechterde groep, n = 224, 50%).

De onderzochte uitkomsten waren de samengestelde uitkomst van sterfte door alle oorzaken en ziekenhuisopname door alle oorzaken, de samengestelde uitkomst van CV sterfte en HF ziekenhuisopname, en elk van de afzonderlijke componenten. De mediane follow-up was 2.24 (IQR 1.87-2.53) jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Patiënten bij wie de LVEF verslechterde van meer dan 50% tot het bereik van 40% tot 50% hadden een significant hoger risico op de samengestelde uitkomst van sterfte door alle oorzaken en ziekenhuisopname door alle oorzaken en de samengestelde uitkomst van CV sterfte en HF ziekenhuisopname, vergeleken met diegenen wiens LVEF was verbeterd van een lagere waarde. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak van een zorgvuldige follow-up bij patiënten met HFmrEF.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: