Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Grotere proportie van incident niet-herkend MI in vrouwen

Sex-Based Differences in Unrecognized Myocardial Infarction

Literatuur - Van der Ende MY, Juarez-Orozco LE, Waardenburg I et al. - J Am Heart Assoc. 2020;9:e015519. DOI: 10.1161/JAHA.119.015519

Introductie en methoden

Symptomen van dyspneu, misselijkheid en moeheid duiden mogelijk op ischemie en komen vaker voor bij vrouwen. Deze symptomen worden echter vaker niet genoemd door patienten of worden onopgemerkt of verkeerd geïnterpreteerd door de arts. Dit kan leiden tot mogelijke onderdiagnoses van myocardinfarct (MI) [1].

Studies hebben niet-herkend MI onderzocht en bevindingen suggereren dat tot 64% van MIs niet herkend wordt bij eerste presentatie [2], met een grotere proportie van niet-herkend MI in vrouwen [3,4]. Beperkingen van eerder studies zijn echter dat ze prevalentie van niet-herkend MI rapporteren en datum van vaststelling (data van decennia geleden). Meer informatieve data over incidentie van niet-herkend MI zijn beperkt. Deze studie had als doel om sekse-specifieke incidentie van niet-herkend MI in de Lifelines Cohort Study te bepalen en sekse-specifieke associatie met zelf-gerapporteerde symptomen en andere potentiele voorspellers te beschrijven.

De Lifelines Cohort Study rekruteerde een hedendaagse volwassen populatie van >150,000 deelnemers in Nederland om gezondheid en gezondheidsgerelateerd gedrag te onderzoeken [5,6] en includeerde systematische collectie van opeenvolgende electrocardiografische evaluaties (op baseline en 5-jaars follow-up bezoek). Deelnemers werden gevraagd naar specifieke symptomen in de laatste 7 dagen met gebruik van vragenlijsten, op baseline en follow-up bezoeken. Data van ECGs van 57276 vrouwen en 39927 mannen waren beschikbaar. Mediane follow-up was 3.8 jaar (3.0-4.6, 25e en 75e percentielen).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De proportie van niet-herkend MI was hoger in vrouwen dan in mannen (30% vs. 16%) in een hedendaagse volwassen populatie. Dit vertaalt zich in een incidentie van niet-herkend MI van 0.23 in vrouwen en 0.63 in mannen per 1000 PYs. Interessant was dat individuen met niet-herkend MI niet meer symptomen rapporteerden dan diegenen zonder bewijsvoering van een infarct. Voorspellers van niet-herkend MI waren hypertensie, status van roken en glucosewaarden.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Heart Assoc.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: