Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

GLP-1RA vermindert mogelijk cognitieve stoornissen in T2DM

Effect of dulaglutide on cognitive impairment in type 2 diabetes: an exploratory analysis of the REWIND trial

Literatuur - Cukierman-Yaffe T, Gerstein HC, Colhoun HM et al., - Lancet Neurol 2020; 19: 582–90

Introductie en methoden

Diabetespatiënten hebben een 1.5-2.0 keer zo hoog risico op cognitieve achteruitgang, cognitieve stoornissen of dementie in vergelijking met diegenen zonder diabetes [1,2]. Prevalentie van cognitieve dysfunctie is 13% in diabetespatiënten 65-74 jaar en 24% in patiënten ≥75 jaar [3]. Omdat er een link is tussen CVD en cognitieve dysfunctie en risicofactoren voor deze aandoeningen overlappen, is de hypothese geopperd dat therapieën die CVD verminderen in diabetespatiënten mogelijk ook gunstige cognitieve effecten hebben.

De REWIND (Researching Cardiovascular Events with a Weekly Incretin in Diabetes) trial toonde aan dat de GLP-1RA dulaglutide een samenstelling van CV events, waaronder beroerte, verminderde in T2DM patiënten. Deze analyse onderzocht het effect van dulaglutide op cognitieve stoornissen, gemeten door de MoCA en DSST testen.

REWIND is een internationale, multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial die volwassenen ≥50 jaar met vastgesteld of nieuw gediagnosticeerd T2DM. Patiënten hadden ook aanvullende CV risicofactoren en een geschiedenis van CVD (MI, ischemische beroerte, revascularisatie, onstabiele angina waarvoor ziekenhuisopname nodig was, of myocardiale ischemie aangetoond door beeldvorming). 9901 Deelnemers werden gerandomiseerd naar subcutane injecties iedere week of placebo. Vooraf gespecificeerde bepalingen van cognitieve status werden uitgevoerd op baseline, 2-jaars, 5-jaars en laatste bezoek. Twee gevalideerde metingen van cognitieve status werden toegepast: de Montreal Cognitive Assessment (MoCA) test en de Digit Symbol Substitution Test (DSST). MoCA is een cognitieve screeningstest gevalideerd in de setting van milde cognitieve stoornissen. DSST is een subtest en bepaalt een breed spectrum van cognitieve domeinen, waaronder visuele-motor snelheid en coördinatie. Testenresultaten waren beschikbaar voor 8828 deelnemers (89%).

De verkennende primaire cognitieve uitkomst was land-gestandaardiseerde substantieve cognitieve stoornis (sustantive cognitive impairment, SCI), gedefinieerd als eerst optrede van een post-randomisatie land-gestandaardiseerde MoCA of DSST score van -1.5 SD of minder. Mediane follow-up was 5.4 (5.1-5.9) jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een verkennende analyse van de REWIND trial verlaagde therapie met de GLP-1RA dulaglutide de uitkomst van cognitieve stoornissen in vergelijking met placebo in T2DM patiënten ≥ 50 jaar.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op The Lancet Neurology

Deel deze pagina met collega's en vrienden: