Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2i resulteert in regressie van linkerventrikelmassa in T2DM patiënten met LVH

A randomized controlled trial of dapagliflozin on left ventricular hypertrophy in people with type two diabetes: the DAPA-LVH

Literatuur - Brown AJM, Gandy S, McCrimmon R et al., - Eur Heart J 2020, doi:10.1093/eurheartj/ehaa419

Introductie en methoden

Een klasse effect van SGLT2 remmers op ziekenhuisopname voor hartfalen (HH) is gesuggereerd, omdat consistente effecten van SGLT2 remmers gezien werden in meerdere trials die T2DM patiënten includeerden. De recente DAPA-HF trial [1] toonde aan dat de SGLT2i dapagliflozine incidentie van CVD en verslechtering van hartfalen verlaagde in patiënten met HFrEF, met en zonder T2DM, wat suggereert dat voordeel van SGLT2i onafhankelijk is van glycemische regulatie.

De exacte mechanismen van SGLT2i zijn echter onduidelijk en omvatten mogelijk natriurese, vermindering in interstitiële oedeem, verlaging van preload en afterload, verbetering in nierfunctie en cardiorenale fysiologie, remming van cardiale natrium-hydrogeen uitwisseling en verbetering van cardiale bio-energetica [2]. Reductie in preload en afterload vermindert mogelijk linkerventrikelwandstress en leidt tot gunstige cardiale remodelering door regressie van linkerventrikelhypertrofie (LVH).

De ‘proof of concept’ gerandomiseerde gecontroleerde DAPA-LVH trial werd uitgevoerd om te onderzoeken of dapagliflozine regressie van linkerventrikelmassa (LVM) verlaagt in T2DM patiënten met LVH, gemeten door cardiale magnetische resonantie beeldvorming (MRI). Verkennende secundaire uitkomsten waren lichaamsgewicht en samenstelling, BP en insuline resistentie, die allen mogelijk betrokken zijn in de pathofysiologie van LVH in T2DM. 66 Patiënten werden geïncludeerd in deze single-center trial in Tayside, Scotland en gerandomiseerd naar dapagliflozine of placebo. Cardiale en abdominale MRIs werden uitgevoerd op baseline en na 10-12 maanden (gemiddelde behandelperiode was 11.9 maanden).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Er werd LVM regressie gezien na 1 jaar behandeling met dapagliflozine in vergelijking met placebo, gemeten door cardiale MRI, in T2DM patiënten met LVH. Deze bevindingen suggereren dat dapagliflozine cardiale omgekeerde remodelering kan faciliteren, wat mogelijk gedeeltelijk de cardiogunstige effecten kan verklaren die gezien worden met deze SGLT2 remmer.

Verder waren bepalingen van lichaamsgewicht, VAT, SCAT, 24-h ambulante en nachtelijke SBP en insuline resistentie significant verlaagd door dapagliflozine in vergelijking met placebo. Deze biomarkers zijn mogelijk betrokken in de pathofysiologie van LVH in T2DM.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: