Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmer verlaagt CV risico ongeacht leeftijd

Effect of alirocumab on cardiovascular outcomes after acute coronary syndromes according to age: an ODYSSEY OUTCOMES trial analysis

Literatuur - Sinnaeve PR, Schwartz GG, Wojdyla DM et al., - Eur Heart J. 2020. doi: 10.1093/eurheartj/ehz809.

Introductie en methoden

Verlaging van LDL-c met statines verlaagt CV risico ongeacht leeftijd, maar bewijs daarvoor is minder sterk bij oudere patiënten >75 jaar. Omdat oudere patiënten in dergelijke trials ondervertegenwoordigd zijn [1], is het onduidelijk of gunstige effecten opwegen tegen de risico's bij intensieve LDL-c-verlaging in oudere patiënten, vooral na een acuut coronair syndroom (ACS). Oudere patiënten krijgen minder vaak lipideverlagende therapieën voorgeschreven en statinedoses zijn vaak lager [2]. Ook hebben oudere patiënten bij secundaire preventie een lagere statine-therapietrouw, wat geassocieerd is met verhoogd risico op sterfte [3]. Om deze redenen kunnen extra non-statinetherapieën aantrekkelijk zijn voor oudere patiënten met CAD [4].

De Evaluation of Cardiovascular Outcomes After an Acute Coronary Syndrome During Treatment With Alirocumab (ODYSSEY OUTCOMES) trial liet een reductie zien in het primaire samengestelde eindpunt van sterfte door CAD, niet-fataal MI, fatale of niet-fatale ischemische beroerte of instabiele angina die ziekenhuisopname vereiste in patiënten (n=18924) na behandeling met de PCSK9-remmer alirocumab toegevoegd aan hoge intensiteit of maximaal getolereerde statinebehandeling in vergelijking met placebo [5]. Geïncludeerde patiënten waren 1-12 maanden voor randomisatie in het ziekenhuis opgenomen met ACS (MI of instabiele angina), en werden gerandomiseerd naar behandeling met 75 mg alirocumab of placebo elke 2 weken.

Deze vooraf gespecificeerde analyse van de ODYSSEY OUTCOMES trial evalueerde de impact van leeftijd op optreden van het primaire eindpunt en op de werkzaamheid van alirocumab betreffende het verlagen van LDL-c en primaire eindpunt in vergelijking met placebo. Behandeleffecten werden beoordeeld door leeftijd te analyseren als categorische variabelen (vooraf gespecificeerd<65 vs. ≥65 jaar en niet vooraf gespecificeerd <75 vs. ≥ 75 jaar) en als continue variabele.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de ODYSSEY OUTCOMES trial verlaagde alirocumab, toegevoegd aan maximaal getolereerde statines van hoge intensiteit, significant CV risico bij patiënten na ACS, ongeacht de leeftijd. Bij oudere patiënten traden meer bijwerkingen op dan bij jongere patiënten, maar niet tussen behandelgroepen. Ook nam het absolute voordeel van alirocumab toe met het ouder worden, wat suggereert dat aanvullende PCSK9i-therapie een belangrijke secundaire preventieve interventie kan zijn bij post-ACS oudere patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: